Mist u binnen uw gemeente expertise of instrumenten over een bepaald onderwerp binnen de fysieke leefomgeving? Heeft u advies nodig over beleidskeuzes, locaties, de Omgevingswet, werkprocessen, samenwerking, participatie, handhaving of een van onze andere expertises? Ruimtemeesters beschikt over een team adviseurs met breed spectrum aan specialismen binnen de fysieke leefomgeving. Denk aan expertises als stedenbouw, energietransitie, integrale veiligheid, ruimtelijk ordening, flexwonen, vergroening, gezonde leefomgeving, participatie, openbare orde en veiligheid, evenementen en zo verder.

 

Door jarenlange ervaring zijn onze adviseurs hét aanspreekpunt voor college, gemeenteraad, management en overheidsmedewerkers. Als ervaringsdeskundigen overzien wij het proces en gaan wij altijd voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Onze werkwijze

Als u advies aanvraagt binnen een van onze expertises nemen wij altijd contact op om met u te zoeken naar uw echte vraag. Soms komen we vanuit onze ervaring daarbij soms nog iets verder dan u in eerste instantie wist te formuleren. Zo maken wij een adviesopdracht aan waar u echt verder mee komt. Wij sturen u een concrete offerte met daarin de afspraken over de tijdsperiode, eindproduct, benodigde werkzaamheden, teamsamenstelling en de prijs. Als u akkoord gaat dan stellen wij een passende projectleider aan voor uw opdracht waarmee het dagelijkse contact zal verlopen. Wij zorgen ervoor dat uw adviesopdracht in handen is bij een team van de juiste deskundige adviseurs met een zo efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare budgetten. 

Meedenkend én meewerkend partner

Het voorstellen van een Ruimtemeester is het begin of voortzetting van een partnerschap. Een Ruimtemeester krijgt niet alleen de opdracht om het tijdelijke capaciteitsvraagstuk in te vullen, we denken voortdurend mee in oplossingen van knelpunten en uitdagingen.

Meer dan een intermediair

Ruimtemeesters is meervoud, elke Ruimtemeester biedt toegang tot een netwerk van mensen en kennis en daarmee antwoorden op ruimtelijke en juridische vraagstukken en capaciteitsproblemen. Meesterschap in het altijd ruimte vinden voor een betere oplossing.

Praktische oplossingen op ruimtelijk en juridisch gebied

Wij bieden onze klanten maatwerk oplossingen op het uitgestrekte terrein van de fysieke leefomgeving, in de vorm van kennisdeling, advies, onderzoek en/of personele capaciteit.

Het probleem als uitgangspunt

Niet onze oplossing, maar uw probleem is het uitgangspunt. Door onze jarenlange ervaring, te luisteren en door te vragen weten wij welke menskracht nodig is om uw opdracht tot een succes te maken.