Detachering

Het ontbreken van specialistische capaciteit binnen de (lagere) overheid is steeds meer een gegeven, de werkvoorraad blijft aanhoudend hoog. De druk op uw medewerkers blijft hoog. Om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven in uw gemeente tevreden blijven, procedures niet onnodig lang duren en er met de juiste kennis en expertise maatwerk kan worden verricht binnen uw organisatie, heeft u meer ervaren medewerkers nodig. De tijdelijke inzet van een  gemotiveerde en kundige Ruimtemeester op basis van detachering kan hiervoor de oplossing bieden.

Onze werkwijze

Detachering is het tijdelijk inzetten van personeel bij een andere organisatie. U kunt als overheid zijnde een beroep doen op de tijdelijke inzet van één of meerdere van onze omgevingsspecialisten binnen onze expertises. Hiertoe heeft Ruimtemeesters een eigen team van medewerkers. Als we een geschikte kandidaat voor uw organisatie beschikbaar hebben gemaakt, dan zullen er eerst duidelijke afspraken met u worden gemaakt over onder andere de prijs, doorlooptijd, aantal uren per week en bij voorkeur ook resultaatafspraken. De Ruimtemeester werkt dan voor een x aantal uren per week bij uw organisatie en zal de werkzaamheden dan ook op locatie uitvoeren.

Ruimtemeesters beschikt daarnaast ook over een netwerk van zelfstandig professionals waarop u een beroep kunt doen.

Meedenkend én meewerkend partner

Het voorstellen van een Ruimtemeester is het begin of voortzetting van een partnerschap. Een Ruimtemeester krijgt niet alleen de opdracht om het tijdelijke capaciteitsvraagstuk in te vullen, we denken voortdurend mee in oplossingen van knelpunten en uitdagingen.

Meer dan een intermediair

Ruimtemeesters is meervoud, elke Ruimtemeester biedt toegang tot een netwerk van mensen en kennis en daarmee antwoorden op ruimtelijke en juridische vraagstukken en capaciteitsproblemen. Meesterschap in het altijd ruimte vinden voor een betere oplossing.

Praktische oplossingen op ruimtelijk en juridisch gebied

Wij bieden onze klanten maatwerk oplossingen op het uitgestrekte terrein van de fysieke leefomgeving, in de vorm van kennisdeling, advies, onderzoek en/of personele capaciteit.

Het probleem als uitgangspunt

Niet onze oplossing, maar uw probleem is het uitgangspunt. Door onze jarenlange ervaring, te luisteren en door te vragen weten wij welke menskracht nodig is om uw opdracht tot een succes te maken.