Servicedesk Leefomgeving (outsourcing)

Iedere gemeente streeft naar korte doorlooptijden van ruimtelijke procedures om de dienstverlening op een hoog niveau te houden. Een snel geholpen burger of bedrijf is immers een tevreden burger of bedrijf. Ditzelfde geldt voor snelle actie op het moment dat regels niet worden nageleefd.

De integrale en inhoudelijke behandeling van dossiers vergt echter tijd en zorgvuldigheid. Steeds vaker ontbreekt het gemeenten aan de juiste capaciteit voor de alsmaar groeiende werkvoorraad. Een tekort aan ervaren medewerkers is inmiddels een gegeven. Servicedesk Leefomgeving biedt hiervoor de oplossing.

Servicedesk Leefomgeving

De adviseurs van Ruimtemeesters geven via de Servicedesk Leefomgeving juridisch-planologisch advies en nemen dossiers voor u uit handen. Wij staan voor u klaar op de momenten dat het echt nodig is. Wij kunnen u helpen bij het afhandelen van het volgende type dossiers:

Planologisch advies

 

  • Vooroverleg- en/of principeverzoek
  • Legalisatieverzoek
  • Omgevingsvergunning
  • Bestemmingsplan
  • Wijzigings- of uitbreidingsplan

Juridisch advies

 

  • Bezwaarzaak
  • Beroepszaak
  • Handhavingsverzoek
  • Handhavingszaak
  • Anterieure overeenkomst

 

Onze werkwijze

Onze Servicedesk Leefomgeving kent een vaste werkwijze. Als uw gemeente een dossier bij ons belegd, dan maken wij eerst met u duidelijke afspraken over de behandeling hiervan. Afspraken over onder andere de werkwijze, doorlooptijd en prijs. Daarna verbinden wij één van onze adviseurs aan uw gemeente. Hij of zij zal de rol van coördinator op zich nemen. De coördinator zorgt ervoor dat de werkzaamheden voor een dossier binnen ons team worden verdeeld, op basis van de benodigde (juridische) expertise. De werkzaamheden worden uitgevoerd op ons eigen kantoor. Daarnaast is de coördinator uw vaste aanspreekpunt voor de voortgang van het dossier, de lokale afstemming en vragen.

Meedenkend én meewerkend partner

Het voorstellen van een Ruimtemeester is het begin of voortzetting van een partnerschap. Een Ruimtemeester krijgt niet alleen de opdracht om het tijdelijke capaciteitsvraagstuk in te vullen, we denken voortdurend mee in oplossingen van knelpunten en uitdagingen.

Meer dan een intermediair

Ruimtemeesters is meervoud, elke Ruimtemeester biedt toegang tot een netwerk van mensen en kennis en daarmee antwoorden op ruimtelijke en juridische vraagstukken en capaciteitsproblemen. Meesterschap in het altijd ruimte vinden voor een betere oplossing.

Praktische oplossingen op ruimtelijk en juridisch gebied

Wij bieden onze klanten maatwerk oplossingen op het uitgestrekte terrein van de fysieke leefomgeving, in de vorm van kennisdeling, advies, onderzoek en/of personele capaciteit.

Het probleem als uitgangspunt

Niet onze oplossing, maar uw probleem is het uitgangspunt. Door onze jarenlange ervaring, te luisteren en door te vragen weten wij welke menskracht nodig is om uw opdracht tot een succes te maken.