Privacy

PRIVACYVERKLARING RUIMTEMEESTERS – VERSIE MAART 2021

In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe Ruimtemeesters omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke rechten u daarbij heeft. Dit Privacy Statement is van toepassing op iedereen die zijn of haar persoonsgegevens met ons deelt, zowel via onze website, email, schriftelijk, telefonisch als persoonlijk.

ONZE CONTACTGEGEVENS

Ruimtemeesters BV
Daviottenweg 40
5222 BH ’s-Hertogenbosch
Tel: 088-4002800
Email: welkom@ruimtemeesters.nl

VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS EN DOELEN

Wij verwerken persoonsgegevens van 3 doelgroepen: Kandidaten, ZZP’ers en Opdrachtgevers. Hieronder is per doelgroep beschreven welke gegevens wij verwerken, wat het specifieke doel hiervan is en welke bewaartermijn wij hanteren.

KANDIDATEN

Ten aanzien van de doelgroep kandidaten verwerken wij persoonsgegevens en alle andere benodigde gegevens om het doel van onze dienstverlening te bereiken: een succesvolle indienstneming van een kandidaat en de contractuele, administratieve en financiële afhandeling hiervan. Daarnaast leggen wij in dit kader documenten vast en genereren deze. Wij onderscheiden hierbij 3 statussen, een kandidaat kan 1 of meerdere van deze statussen bezitten:

KANDIDAAT-PROSPECT

Hieronder verstaan wij kandidaten die zich via onze website aanmelden.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Email adres

Doel gegevensverwerking

U te informeren over ontwikkelingen en nieuws uit onze branche en u te informeren over mogelijke vacatures.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens tot het moment dat u zich afmeldt van een ontvangen mailing of ons een mail stuurt (welkom@ruimtemeesters.nl) met het verzoek tot verwijdering van de mailinglijst.

KANDIDAAT-SOLLICITANT

Hieronder verstaan wij kandidaten die hebben gereageerd op een vacature op onze website of een open sollicitatie hebben gestuurd.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Woonplaats
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • CV/ Portfolio
 • Specialisme/ vakgebied

Doel gegevensverwerking

 • Contact met u te houden;
 • Uw geschiktheid voor een vacature te beoordelen

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens zolang deze relevant zijn voor een sollicitatie-procedure en/of totdat u aangeeft niet langer in ons kandidaten-bestand te willen worden opgenomen en uw gegevens verwijderd wilt hebben, mits dit niet strijdig is met een wettelijke of andere gegronde reden om (delen van) uw gegevens wel te bewaren. Een dergelijk verzoek kunt u doen door een mail te sturen naar welkom@ruimtemeesters.nl

WERKNEMER

Hieronder verstaan wij kandidaten die door middel van een arbeidsovereenkomst aan ons bedrijf verbonden zijn.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • BSnummer
 • IBAN
 • Identiteitsbewijs
 • Referenties
 • CV/ Portfolio
 • Contactnotities
 • Specialisme/ vakgebied

Doel gegevensverwerking

 • Op de juiste manier in contact komen en blijven met u;
 • U een arbeidsovereenkomst te kunnen aanbieden en alle procedures te kunnen afwikkelen om binnen ons bedrijf werkzaam te zijn.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens zolang u in dienst bent bij ons, hier een wettelijke of fiscale verlichting toe bestaat en/of totdat u aangeeft uw gegevens verwijderd wilt hebben, mits dit niet strijdig is met een wettelijke of andere gegronde reden om (delen van) uw gegevens wel te bewaren. Een dergelijk verzoek kunt u doen door een mail te sturen naar welkom@ruimtemeesters.nl.

ZZP’ERS

Ten aanzien van de doelgroep ZZP’ers verwerken wij persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, en alle andere benodigde gegevens om het doel van onze dienstverlening te bereiken: een succesvolle plaatsing van een ZZP’er bij een opdrachtgever en de contractuele, administratieve en financiële afhandeling hiervan. Daarnaast leggen wij in dit kader documenten vast en genereren deze. Wij onderscheiden hierbij 3 statussen, een ZZP’er kan 1 of meerdere van deze statussen bezitten:

ZZP-PROSPECT

Hieronder verstaan wij ZZP’ers die zich via onze website aanmelden.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Email adres

Doel gegevensverwerking

U te informeren over ontwikkelingen en nieuws uit onze branche en u te informeren over mogelijke opdrachten en/of projecten.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens tot het moment dat u zich afmeldt van een ontvangen mailing of ons een mail stuurt (welkom@ruimtemeesters.nl) met het verzoek tot verwijdering van de mailinglijst.

ZZP-INGESCHREVEN

Hieronder verstaan wij ZZP’ers die zich via een uitgebreid formulier inschrijven om mogelijk binnen ons netwerk te worden ingezet en die daarmee in onze actieve ZZP-Pool willen worden opgenomen.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Woonplaats
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • CV/ Portfolio
 • Specialisme/ vakgebied

Doel gegevensverwerking

 • Contact met u te houden;
 • U te informeren en benaderen over mogelijke opdrachten en/ of projecten;

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens zolang deze relevant zijn voor het vastleggen en onderhouden van onze relatie en/of totdat u aangeeft niet langer in onze actieve ZZP-Pool te willen worden opgenomen en uw gegevens verwijderd wilt hebben, mits dit niet strijdig is met een wettelijke of andere gegronde reden om (delen van) uw gegevens wel te bewaren. Een dergelijk verzoek kunt u doen door een mail te sturen naar welkom@ruimtemeesters.nl

ZZP-INGEZET

Hieronder verstaan wij ZZP’ers die op dit moment of in het verleden door ons ingezet zijn bij een opdrachtgever.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Referenties
 • CV/ Portfolio
 • Contactnotities
 • Specialisme/ vakgebied

Doel gegevensverwerking

 • Op de juiste manier in contact komen en blijven met u;
 • U te informeren over lopende en komende projecten;
 • U te screenen en beoordelen ten behoeve van een mogelijke match;
 • U actief aan te bieden bij een mogelijke opdrachtgever;
 • Een plaatsing te kunnen realiseren en afwikkelen bij een opdrachtgever.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens zolang dit noodzakelijk is in het kader van (gedane) plaatsingen, hier een wettelijke of fiscale verlichting toe bestaat en/of totdat u aangeeft niet langer in onze actieve ZZP-Pool te willen worden opgenomen en uw gegevens verwijderd wilt hebben, mits dit niet strijdig is met een wettelijke of andere gegronde reden om (delen van) uw gegevens wel te bewaren. Een dergelijk verzoek kunt u doen door een mail te sturen naar welkom@ruimtemeesters.nl

OPDRACHTGEVERS

Ten aanzien van de doelgroep opdrachtgevers verwerken wij persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, en alle andere benodigde gegevens om het doel van onze dienstverlening te bereiken: u succesvol van dienst te zijn door u te adviseren, een project voor u uit te voeren of een interim opdracht voor u te vervullen en de contractuele, administratieve en financiële afhandeling hiervan. Daarnaast leggen wij in dit kader documenten vast en genereren deze. Wij onderscheiden hierbij 3 statussen, een opdrachtgever kan 1 of meerdere van deze statussen bezitten:

OPDRACHTGEVER-PROSPECT

Hieronder verstaan wij mogelijke opdrachtgevers die zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Email adres

Doel gegevensverwerking

U te informeren over branche-nieuws, ons bedrijf en diensten en beschikbare kandidaten en ZZP’ers.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens tot het moment dat u zich afmeldt van een ontvangen mailing of ons een mail stuurt (welkom@ruimtemeesters.nl) met het verzoek tot verwijdering van de mailinglijst.

OPDRACHTGEVER-NETWERK

Hieronder verstaan wij opdrachtgevers met wie wij telefonisch of via mail contact houden in het kader van acquisitie en relatiemanagement.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Functie
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Contactnotites

Doel gegevensverwerking

 • Om op de juiste manier in contact te komen en te blijven met u;
 • Uw behoefte aan onze dienstverlening voor nu en in de toekomst te inventariseren;

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens zolang deze relevant zijn voor het vastleggen en onderhouden van onze relatie en/of totdat u aangeeft niet langer in ons actieve Opdrachtgever-Netwerk te willen worden opgenomen en uw gegevens verwijderd wilt hebben. Een dergelijk verzoek kunt u doen door een mail te sturen naar welkom@ruimtemeesters.nl

OPDRACHTGEVER-ACTIEF

Hieronder verstaan wij opdrachtgevers waar wij op dit moment of in het verleden een van onze diensten aan hebben verleend.

Soort persoonsgegevens

 • Naam
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Contactnotities

Doel gegevensverwerking

 • Om op de juiste manier in contact te komen en te blijven met u;
 • Uw behoefte aan onze dienstverlening voor nu en in de toekomst te inventariseren;
 • Om u de juiste interimmers met specifieke kwalificaties te kunnen aanbieden;
 • Om een succesvolle match contractueel en administratief te kunnen afwikkelen;

Bewaartermijn gegevens

We bewaren deze gegevens zolang dit noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening, hier een wettelijke of fiscale verlichting toe bestaat en/of totdat u aangeeft niet langer in ons actieve Opdrachtgever-Netwerk te willen worden opgenomen en uw gegevens verwijderd wilt hebben, mits dit niet strijdig is met een wettelijke of andere gegronde reden om (delen van) uw gegevens wel te bewaren. Een dergelijk verzoek kunt u doen door een mail te sturen naar welkom@ruimtemeesters.nl

MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen en derden:

 • Leveranciers die namens Ruimtemeesters diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen. Hieronder worden onder meer verstaan: onze accountant en salarisverwerker, arbodienst en lease-maatschappij;
 • Met verschillende derden als dit noodzakelijk is ter ondersteuning van onze dienstverlening en werkzaamheden en of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Derden zijn met name leveranciers van tools en applicaties ter ondersteuning van onze communicatie en bedrijfsvoering;
 • In het geval u onder de doelgroep kandidaten of ZZP’ers valt delen wij (beperkt) uw gegevens wanneer u wordt aangeboden bij een potentiële opdrachtgever en indien een succesvolle bemiddeling heeft plaatsgevonden met de opdrachtgever waar u wordt ingezet, voor zover deze gegevens relevant zijn voor deze bemiddeling;
 • In het geval u onder de doelgroep Opdrachtgevers valt delen wij uw (project)gegevens indien een succesvolle bemiddeling heeft plaatsgevonden met de ZZP’er die bij u wordt bemiddeld, voor zover deze gegevens relevant zijn voor deze bemiddeling

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

UW RECHTEN TEN AANZIEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht op:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van verwerking, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw gegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@ruimtemeesters.nl

Om er zeker van te zijn dat een bovengenoemd verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Het intrekken van uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens of verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens is niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming en ter beschikking stelling van deze gegevens, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Ruimtemeesters.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Ruimtemeesters neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik, of datalek, neem dan direct contact met ons op via welkom@ruimtemeesters.nl of telefonisch via 088-4002800.

U dient zich ervan bewust te zijn dat u zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw eigen computer en/of (smart)telefoon en van uw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van uw persoonsgegevens en/of documenten naar ons via internet en email geschiedt dan ook op eigen risico. Wij wijzen u tot slot op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.