Een zoektocht naar potentiële zonnevelden – Solar Green Point

De Regionale Energie Strategie (RES) vraagt gemeenten om duurzame energie lokaal op te wekken, zodat de doelen conform het Klimaatakkoord worden behaald. Hierdoor is het van belang dat potentiële locaties voor onder andere zonne-energie binnen gemeenten zichtbaar worden. Ruimtemeesters draagt hier samen met Solar Green Point aan bij door locatiescans uit te voeren. 

Solar Green Point is een ontwikkelaar op het gebied van zonnestroom en heeft als doel om zonnestroom bereikbaar te maken voor iedereen. Met een collectieve aanpak betrekken zij lokale burgers bij het verduurzamen van de fysieke leefomgeving. Solar Green Point heeft ons gevraagd om te zoeken naar nieuwe potentiële locaties en om deze projecten ruimtelijk te onderbouwen. 

Ruimtemeesters heeft samen met Solar Green Point een locatiescan in de Provincie Noord-Brabant uitgevoerd. Aan de hand van een aantal zoekcriteria zijn de vier Brabantse RES-regio’s geanalyseerd met bijbehorende gemeenten. Door middel van een GIS analyse zijn de zoekcriteria vertaald naar concrete potentiële locaties voor zonne-energie. Dit geeft inzicht in de kansen om zonne-energie daadwerkelijk te kunnen realiseren. 

De locatiescan geeft met behulp van bestaande data-inzicht in potentiële locaties voor zonnevelden. Met een focus op de ruimtelijke plannen van de omgeving geeft Ruimtemeesters structuur en kennis aan het vinden van deze mogelijke locaties. Door de ruimtelijke inpassing in een vroeg stadium en continu mee te nemen in de overwegingen worden alle aspecten van de fysieke leefomgeving in acht genomen. Daarnaast is het op deze manier gemakkelijker om een aanvraag in te dienen bij de gemeente. En met resultaat, de eerste zoeklocaties leiden al tot aanvragen van zonnestroomprojecten. 

 

Waar Anouk echt trots op is?

Portretfoto medewerker Anouk Peters

“Ik ben trots op het feit dat we met bestaande data en kennis potentiële locaties inzichtelijk kunnen maken én deze daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Met behulp van GIS komt alle data samen en kun je in een oogopslag zien of de locatie geschikt is.” 

Anouk Peters, Junior Adviseur Leefomgeving

 

Net als Anouk meewerken aan een vergelijkbaar traject? Bekijk onze vacatures:

Ook hulp nodig bij een van onze expertises?