Meedenken over de Omgevingsvisie van Helmond – Gemeente Helmond

Werken aan een omgevingsvisie is voor een groot aantal gemeenteambtenaren inmiddels dagelijkse kost. Hierbij wordt nagedacht over de leefomgeving van de toekomst, bij voorkeur op een integrale wijze (en daarom) met zoveel mogelijk belanghebbenden. Een tijdrovende operatie, maar wel een operatie die mensen dichter bij elkaar brengt en waar erg interessante gesprekken worden gevoerd. Men komt hierdoor even los van de dagelijkse kost en kijken met elkaar in de glazen bol.

In het kader van vroegtijdige participatie van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties bij de omgevingsvisie, of in dit specifieke geval de Nota van Uitgangspunten voor de omgevingsvisie, heeft Ruimtemeesters voor de gemeente Helmond diverse participatieve trajecten mogen begeleiden. Dit betrof onder andere een digitale enquête en verschillende interviews op straat.

De enquête en de straatinterviews hadden dezelfde doelstelling en waren complementair aan elkaar. De doelstelling was om enerzijds een gevoel te krijgen bij de onderwerpen waar mensen, voor zover het over de leefomgeving ging, veel waarde aan hechten. Anderzijds was het doel om te achterhalen in hoeverre men bereid was om mee te denken over de omgevingsvisie van Helmond. Deze informatie samen vormde de basis voor het vervolg van het traject. De gemeente Helmond wist door de vergaarde informatie met wie zij het gesprek over de omgevingsvisie konden voeren en hadden daarvoor nu ook de belangrijkste (ruimtelijke) onderwerpen in beeld.

Uiteindelijk zijn de uitkomsten van de participatieve trajecten vertaald naar concrete uitgangspunten voor verdere participatie. Deze zijn opgenomen in de Nota van Uitgangspunten. Daarnaast heeft de gemeente Helmond de uitkomsten gebruikt voor het uitwerken van een aanvullend participatieplan. Zo blijft het gesprek over de toekomstige leefomgeving van de gemeente Helmond op gang en weten de belanghebbenden wanneer zij in het proces worden betrokken.

 

Waar Menno echt trots op is?

Portretfoto van medewerker Menno Luijkx

“Ik ben trots op de manier waarop wij met onze informele aanpak, in een relatief kort tijdsbestek, een zeer diverse groep mensen hebben bereikt.’’

Menno Luijkx, Adviseur Omgevingswet

 

 

Ruimtemeesters zoekt nog enthousiaste adviseurs om het team te versterken. Weet jij veel over de Omgevingswet? Ga dan aan de slag als Medior Adviseur Omgevingswet!

Ook hulp nodig bij een van onze expertises?