Wijkvisie Stompetoren-West Alkmaar

Samen bouwen aan de toekomst.

Stompetoren-West, een dorp in de gemeente Alkmaar, biedt een unieke kans om bij te dragen aan een leefbaar Nederland en het woningtekort stap voor stap te verkleinen. Sinds 2008 speelt de mogelijke ontwikkeling van deze locatie, maar door diverse oorzaken is deze nooit op gang gekomen. Het belangrijkste knelpunt is dat Stompetoren-West sinds 2020 onder Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL Schermer) valt. Gemeente Alkmaar heeft Ruimtemeesters en RROG Stedenbouw en Landschap gevraagd om een rapport op te stellen om verdere ontwikkeling mogelijk te maken.

De uitdaging: Het vinden van balans tussen woningbouw en ruimtelijke impact.

Om te bepalen of en onder welke voorwaarden woningbouw mogelijk is, is een expertsessie georganiseerd tussen de gemeente en Provincie Noord-Holland. Wij hebben deze sessie inhoudelijk en procedureel begeleid en samen met RROG een landschappelijke en stedenbouwkundige analyse uitgevoerd. Daarbij zijn de woningbehoefte en mogelijke ontwikkellocaties onderzocht, evenals de gevolgen voor verkeersdruk en de effecten op het landschap.

 

Afbeelding bij het project wijkvisie alkmaar

De oplossing: Gecontroleerde woningbouw in fasen.

Uit de analyse blijkt dat Stompetoren-West ruimte biedt voor woningbouwontwikkeling in twee fasen, waarmee gecontroleerde groei wordt gewaarborgd. In de eerste fase kunnen circa 180 tot 250 woningen gerealiseerd worden, gevolgd door circa 70 tot 100 woningen in de tweede fase. Verder onderzoek naar de capaciteit van lokale gezondheidszorg, basisonderwijs, en hoofdwegen is noodzakelijk om het toenemende woonverkeer te accommoderen.

Met deze aanpak maken we kleine, maar betekenisvolle stappen naar een leefbaarder Nederland, waarin iedere woning bijdraagt aan een betere toekomst.

Wilt u meer weten over hoe Ruimtemeesters uw gemeente kan helpen bij en andere woningbouwoplossingen? Neem contact met ons op. Onze professionals staan elke dag klaar om ook uw gemeente te ondersteunen.

Ruimtemeesters: Detachering en Advies binnen de ruimtelijke ordening, fysieke leefomgeving, planologie en de nieuwe Omgevingswet

Ook hulp nodig bij een van onze expertises?