Evenementen en Corona: zoek de ruimte!

Evenementen en Corona: zoek de ruimte!

Op het moment van schrijven genieten we van een beetje meer vrijheid: buiten spelen, bewegen, maar ook elkaar weer ontmoeten. Bezoekjes aan de kapper, terras of bioscoop zijn met voldoende maatregelen weer mogelijk en veel waard. Grote bijeenkomsten zoals sportwedstrijden en evenementen zijn vanwege het Corona-virus echter nog een brug te ver.

Het lijkt er namelijk op dat grote evenementen zoals de Champions League wedstrijd Atlanta-Valencia en carnaval hebben bijgedragen aan een grootschalige verspreiding van COVID-19. Deze vonden plaats in semi-afgesloten ruimtes; mensen dicht op elkaar, schreeuwend en elkaar omhelzend. Het zijn ideale omstandigheden gebleken waarin het virus zich heeft kunnen verspreiden. In het nieuwe normaal lijkt daarom voorlopig geen plek voor gebeurtenissen waarbij grote aantallen mensen dicht op elkaar staan. Mogelijk dat kleinere evenementen of evenementen in de buitenlucht waarbij meer afstand mogelijk is vanaf 1 september 2020 weer doorgang vinden. Is de combinatie van evenementen en Corona dan toch mogelijk?

De evenementenbranche, waarin honderdduizenden (flex)krachten werkzaam zijn, wordt daarmee hard getroffen. Wat kan deze branche op dit moment doen om zich aan te passen aan de huidige regelgeving en wat kan men doen ter voorbereiding op het volgende evenementenseizoen?

Wat nu?

De evenementenbranche is de afgelopen jaren enorm gegroeid. De branche heeft zich de afgelopen jaren van haar beste kant laten zien met het ontwikkelen van innovatieve en verrassende concepten. Daarom zie je dat er nu midden in corona-tijd al wordt begonnen met verkennen van mogelijkheden voor evenementen. Vertegenwoordigers uit de evenementen- en sportbranche hebben zich daartoe verenigd. Hierbij inventariseren ze samen met de overheid welke stappen er gezet kunnen worden naar wat weer kan, mag en veilig is. Hierbij richten ze zich op kleinschalige en online evenementen én op anderhalvemeterconcepten. Denk hierbij aan sport, yoga, drive-in-festivals, of het slim aanbieden van zowel on- en offline muziek.

Wat kan de branche nog meer doen?

Omdat vanwege het Coronavirus waarschijnlijk met name de grotere evenementen zoals festivals pas volgend jaar of het jaar daarna weer door kunnen gaan, is het nu rustig op het gebied van organiseren. Het is daarom nu het moment om na te gaan of het evenement of de evenementenlocatie ook een juiste ruimtelijke borging kent.

Op 1 april jl. heeft de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2020:945) bevestigd dat een bestemmingsplan nodig is voor het gebruik van een evenementenlocatie zodat kan worden beoordeeld of deze ter plaatse ruimtelijk aanvaardbaar is. Het gebruik van de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening  (APV) via een evenementenvergunning is geen toetsingskader voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van evenementen(locaties). De APV geeft alleen de regels in het kader van de openbare orde en veiligheid en niet of deze locatie de juiste plek is wat betreft bijvoorbeeld ecologie, verkeer en bodem.

Daarnaast heeft het borgen van evenementen(locaties) in bestemmingsplannen als voordeel dat hiervoor in de toekomst geen losse omgevingsvergunningen meer nodig zijn. Tevens is het zo dat na inwerkingtreding van de Omgevingswet (die is uitgesteld tot 1 januari 2022) het juridisch kader bij de vergunningverlening om af te wijken van het omgevingsplan een stuk uitgebreider zal worden. Naast de ruimtelijke thema’s die we nu kennen zullen er ook nieuwe thema’s (zoals gezonde fysieke leefomgeving, duurzaamheid, klimaatadaptatie etc.) betrokken worden bij de afweging of er sprake is van aanvaardbaarheid van de evenementen(locatie), waardoor de beoordeling een stuk complexer wordt.

Het stilliggen van evenementen en het uitstel van de Omgevingswet zorgen ervoor dat er ruimte komt om op dit moment te zorgen voor de juridische borging. Er ligt daarbij een uitdagende taak voor de evenementorganisatoren én gemeenten om te zorgen voor gezonde en veilige omstandigheden. Onontbeerlijk voor een gezonde samenleving!

Wilt u meer weten over de ruimtelijke borging van evenementen? Neem dan contact op met Guido Duijvestijn. Heeft u vragen over gezonde leefomgeving, neem dan contact op met Karlien van den Hout.

Gepubliceerd op jun 8, 2020 en geschreven door:
Guido Duijvestijn

Guido Duijvestijn

Juridisch Adviseur Omgevingsrecht & Adviseur Ruimtelijke Ordening

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving