PHTB: De kracht van het collectief

In 8 jaar als omgevingsspecialist bij Ruimtemeesters bestonden er altijd een aantal opties als het gaat om potentiële opdrachtgevers. Hiervan waren gemeenten en provincies vaak voor de hand liggend.

Een hele nieuwe ervaring was om te werken voor een organisatie die op afstand is geplaatst van andere bestuursorganen en bezig is met een groot, jaren durend project. Deze kans kreeg ik bij het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard.

Herstructurering glastuinbouw

Dit bureau is in het leven geroepen om de herstructurering van de glastuinbouw in de Bommelerwaard uit te voeren; een noodzaak die in de loop van de jaren is ontstaan. Er is veel glastuinbouw in de Bommelerwaard. Veel bloemen vinden dan ook hun oorsprong bij de glastuinders die hier gevestigd zijn. Innovatie is voor de ondernemers noodzaak om bij te blijven op de veranderende markten. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn om bedrijven te kunnen uitbreiden.

Oude kassen verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe en grotere kassen waarbij de nieuwste technieken worden toegepast. Daarnaast wordt gestimuleerd om in de intensiveringsgebieden nieuwe kassen op te richten en de extensiveringsgebieden terug te geven aan de grondgebonden landbouw.

Samenwerken

Het projectbureau is een op afstand geplaatst openbaar lichaam van provincie, twee gemeenten en het waterschap. Er is inmiddels een complex proces in de tuinbouw op gang gekomen van verplaatsingen, uitbreidingen, stoppende ondernemers en nieuwe toetreders. Om dit proces in goede banen te leiden, staan wij voor een flinke uitdaging.

Er komt enorm veel bij kijken. Enkele aspecten zijn o.a. het contact met ondernemers in onderhandelingen en het begrijpen van elkaars wensen. Daarnaast bespreken we de financiële mogelijkheden en geven we juridisch advies over initiatieven of bouwplannen.

Daarbij komen alle andere schakeringen: van het communicatieaspect in brede zin tot de individuele gesprekken aan de keukentafel, van het beheren van de dossiers van de ondernemers tot het opstellen van overeenkomsten. Van aandacht voor de ondernemers tot aandacht voor de andere gebruikers van het gebied, zoals bijvoorbeeld bewoners. Het spreekt voor zich dat het overleg met tal van partijen een vast onderdeel is van de werkzaamheden.

De dynamiek van gebiedsontwikkeling

Wonen en werken bij een goed woon- en leefklimaat zijn twee belangrijke speerpunten voor de gebiedsontwikkeling. Daarnaast moeten ook ambities over landschappelijke inpassing, verbetering van de verkeersstructuur en waterkwaliteit waar worden gemaakt. Uiteraard in nauwe samenwerking met de overheden en andere betrokken partijen.

Binnenkort zal het provinciale inpassingsplan (PIP), eigenlijk een bestemmingsplan van de provincie, worden vastgesteld voor het gehele gebied van de herstructurering. Hierin zijn de uitgangspunten zoals hiervoor beschreven uitgewerkt.

Tijdens mijn periode bij het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard heb ik mij met het beheer van de individuele dossiers beziggehouden en gaf ik juridisch advies. Onder andere over ingekomen plannen voerde ik overleg met bijvoorbeeld de gemeenten en heb ik een bijdrage geleverd aan het proces voor het opstellen van het PIP. Ik kijk terug op een boeiende tijd waarin de dynamiek van deze grote gebiedsontwikkeling centraal stond.

Bij Ruimtemeesters kunt u terecht voor juridisch en planologisch advies en beleid, of voor het begeleiden van vergunnings- en handhavingstrajecten. Maar ook voor rechtsbijstand en advies draaien wij onze hand niet om. Wilt u direct advies over uw situatie? Bel ons op 088-4002800 of mail naar welkom@ruimtemeesters.nl

Gepubliceerd op feb 20, 2015 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving