Terugblik commissie Ruimte en Wonen februari 2016

Bron: VNG

In haar vergadering van 4 februari heeft de commissie Ruimte en Wonen uitgebreid stilgestaan bij de digitale uitdagingen van de Omgevingswet. De VNG heeft toegelicht welke systemen en organisaties op elkaar afgestemd moeten worden om alles werkbaar te krijgen.

Daarin zijn alle verschillende informatiehuizen (per organisatie) en ICT-systemen een uitdaging.

De gemeente Den Haag heeft in 3D laten zien welke kansen en uitdagingen er liggen, voor burgers en besluitvorming in ruimtelijke planvorming.

De commissie wil meer inzicht in uitvoerbaarheid van één digitaal stelsel en maakt zich zorgen over de kosten. In overleg met gemeentelijke meedenkers en het ministerie wordt een en ander nader onderzocht.

Invoeringswet

Daarnaast is gesproken over de Invoeringswet Omgevingswet. Er zijn met name nog onduidelijkheden over:

  • de termijn
  • de onwenselijkheid van meerdere wetsystemen naast elkaar
  • de kosten
  • de legessanctie
  • de uitvoerbaarheid bij gemeenten zijn nog onduidelijkheden.

In overleg met gemeentelijke meedenkers en het ministerie wordt een en ander nader onderzocht voordat de officiële consultatie van de Invoeringswet start.

Bouwbesluittoets

De mogelijke privatisering van het bouwbesluittoets houdt de commissie ook bezig. De vraag is of de stelselwijziging tot een verbetering van de kwaliteit leidt, of deze proportioneel is en de ook huidige problemen worden weggenomen.

Daarbij moet het juridisch helder zijn wanneer gemeenten ergens wel of niet voor verantwoordelijk zijn en moeten achterblijvende kosten voldoende kunnen worden bekostigd. Waarbij gemeenten voldoende bekostigingsmiddelen hebben om hun resterende kosten te kunnen betalen.

 

Gepubliceerd op feb 16, 2016 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving