Het jaar van de Ruimte

Bron: Binnenlands Bestuur
Na de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke ontwikkeling is nu het tijdperk aangebroken van ruimtelijke activering. Van een overheid die geen blauwdrukken voor de ruimtelijke inrichting maakt, maar die faciliteert waar de samenleving naartoe wil. Dat zegt Yves de Boer, gedeputeerde en voorzitter van het Jaar van de Ruimte, dat gisteren van start ging.

Overheidsparticipatie

De Boer (Noord-Brabant, VVD) noemde het begrip “overheidsparticipatie”, dat burgerparticipatie nog een stap verder brengt: ‘Niet de burger die meedenkt met de overheid, maar de overheid die meedoet met de samenleving.’ Het thema van het Jaar van de Ruimte – Wie maakt Nederland? – onderstreept die aanpak. Tijdens het jaar kunnen bestuurders en beleidsmakers op het gebied van ruimtelijke ordening in debat met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en investeerders over de leefomgeving voor de komende decennia. De vier belangrijkste opgaven gaan volgens De Boer over water, voedsel, wonen en energie.

 Input voor omgevingsvisies

Alle kennis en discussie moet uitmonden in een manifest dat op 15 december wordt overhandigd aan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Ter inspiratie voor de Omgevingsvisie die het rijk gaat maken, zegt De Boer. Maar ook voor gemeenten. ‘Het manifest is dan ook geen statisch handboek voor hoe gemeenten de belangrijke opgaven moeten uitvoeren, maar een dynamisch document. Een verkenning van hoe je die thema’s in een gemeentelijke omgevingsvisie vorm kunt geven.’

O-team gaat gemeenten helpen

Schultz trapte het Jaar van de Ruimte gisteren af in de Beurs van Berlage met de belofte dat een Omgevingsteam (het O-team) gemeenten gaat bijstaan bij het vlottrekken van lastige projecten rondom leefomgeving. Het ministerie wil aan het jaar bijdragen door de kennis bij gemeenten te vergroten over innovaties die de leefomgeving gaan beïnvloeden, zoals slimme verkeerssystemen. Ze hoopt de lokale inbreng tijdens het jaar te kunnen gebruiken voor de nationale omgevingsvisie.

Pleidooi Kroes voor smart city

Op het congres spraken ook twee oud-ministers die hun stempel hebben gezet op de leefomgeving van Nederland. Neelie Kroes (Verkeer en Waterstaat 1982-1989) hield een pleidooi voor de smart city en voor visievorming over welke positieve invloed digitalisering kan hebben op de ruimte. Er ligt volgens haar een buitenkans voor Nederland om hierin een leidende rol te spelen.

Impact energietransitie op leefomgeving

Oud-minister Hans Alders (Vrom 1998-1994, nu voorzitter van Energie-Nederland) hield een kritisch betoog over de ambities van het Energieakkoord. De impact van de doelstellingen en de snelheid waarmee die moeten worden behaald hebben volgens hem ongekende impact op de leefomgeving. Volgens Alders wordt er veel te weinig nagedacht over wat het betekent als daadwerkelijk een miljoen huizen zonnepanelen krijgen.

Gepubliceerd op feb 11, 2015 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving