Filipe ​de Araújo Pereira

Portretfoto van medewerker Filipe ​de Araújo Pereira

FUNCTIE

Adviseur Leefomgeving en RO

Na het afronden van de minor ‘Stedenbouw’, zit Filipe nu in de afrondende fase van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. Filipe heeft meegewerkt aan enkele participatieprojecten waarbij het onderzoek was gericht op niet-zelfredzame bewoners van Rotterdam. Daarnaast heeft hij veel ontwerpmatige onderzoeken gedaan naar gebiedsontwikkelingen. Momenteel ligt zijn focus op het onderzoeken van de gezonde leefomgeving.

Filipe zijn interessegebieden zijn vooral stedenbouw, het sociale aspect dat gepaard gaat met gebiedsontwikkelingen en natuurinclusiviteit. Daarnaast is Filipe zeer sportief met o.a. voetbal, fitness en hardlopen (wat te denken van zijn deelname aan evenementen zoals MudMasters en Marathons!), speelt hij gitaar en maakt hij graag verre reizen.

Filipe’s Meesterschap

Filipe is zeer sociaal aangelegd en heeft een opvallend optimistische geest en denkt hij in oplossingen. Communiceren en samenwerken gaan hem van nature erg goed af, wat goed van pas komt bij overleggen en projecten. Zijn drijfveer om te presteren zorgt ervoor dat hij zich verder ontwikkelt in verschillende aspecten van zijn vakgebied.

” Het werk als adviseur RO vind ik erg leuk en belangrijk, omdat je veranderingen in de fysieke leefomgeving kunt aanbrengen die effect hebben op de sociale leefomgeving. Hierbij kun je direct en indirect invloed hebben op hoe mens en natuur samenleven.”

Wat houdt het werk van Filipe in?

Filipe zet zich in voor stedenbouwkundige projecten middels het opstellen van beleid. Hierbij kan hij zijn communicatieve en ontwerpvaardigheden goed inzetten.

Filipe heeft voor Ruimtemeesters gekozen, omdat…..

De combinatie van advies- en detachering trok Filipe aan, en ook de informele sfeer met korte lijnen zag hij als een groot pluspunt. Verder gingen de fysieke gesprekken erg vlot en voelde hij dat zijn doelen in dit vakgebied erg sterk naar voren kwamen in de gesprekken. De mogelijkheid om zijn passie voor participatie en stedenbouw te combineren trokken hem helemaal over de streep. Ruimtemeesters richt zich op de toekomst van zijn medewerkers en denkt in mogelijkheden. De korte lijnen en informele werksfeer maakt het een prettige omgeving om in te werken én groeien.

Meesterschap is jezelf blijven ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan de fysieke en sociale leefomgeving, waarbij duurzaamheid, sociale cohesie en innovatie centraal staan.