Franzel Bergevoet

FUNCTIE

Adviseur Leefomgeving en RO

Na een studie Planologie aan de NHTV en een studie Gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit heeft Franzel ervaring opgedaan bij adviesbureaus en gemeenten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet, gezondheid en duurzame energie. Ze heeft gewerkt aan het opstellen van bestemmingsplannen en de begeleiding van beleidsstukken zoals de omgevingsvisie, dorpsontwikkelingsplan, en de transitievisie warmte. Voor verschillende ontwikkelingen was zij projectleider en ze heeft enkele jaren gewerkt als programmamanager Omgevingswet. Ze heeft ervaring met het begeleiden en bewaken van processen, inclusief een communicatie- en participatiestrategie, samenwerken met stakeholders en de financiële monitoring en verantwoording.

Franzel is momenteel nog bezig met een master Environmental Sciences. Haar interessegebied is duurzaamheid en het borgen van duurzaamheid (en gezondheid) in ruimtelijke projecten en procedures.

In haar vrije tijd vindt ze het leuk om te wandelen en trainen met de hond. Daarnaast bridget en leest ze graag en vindt ze het fijn om te zwemmen.

 

Franzels Meesterschap

Franzel is analytisch, resultaatgericht en een teamspeler en betrekt anderen bij de plannen en projecten waar ze mee bezig is. Ze vindt het leuk samen met anderen te werken en probeert zoveel als mogelijk mensen en organisaties van begin af aan te betrekken bij een project. Hierbij is goed luisteren naar haar mening essentieel. Tijdens een project behoudt ze overzicht en stelt, waar nodig, het proces bij.

Het is nog een vakgebied dat voor een deel nog in ontwikkeling is, dit betekent dat ik mezelf ook kan blijven ontwikkelen. En ik vind zelf duurzaamheid erg belangrijk en wil hier graag een steentje aan bijdragen.

Wat houdt het werk van Franzel in?

Met haar aandachtsgebied van duurzame projecten: het ontwikkelen van producten om duurzaamheid/gezondheid meer te borgen in ruimtelijke projecten en plannen.

 

Franzel heeft voor Ruimtemeesters gekozen, omdat…..

Ruimtemeesters kennis wil ontwikkelen op het gebied van het borgen van duurzaamheid/gezondheid in ruimtelijke projecten en plannen. Er is veel oog voor ontwikkeling van mensen en er is een goede sfeer.

Meesterschap is kennis ontwikkelen en dit vertalen naar adviezen en producten die de opdrachtgever verder brengt. En dan is het mooi als het ook nog iets toevoegt aan een duurzame leefomgeving!