Noortje Breij

Noortje Breij

Noortje heeft reeds als deskundig ‘plannenmaker’  bij diverse overheden gewerkt. Plannen maken met elkaar als overheden (collega’s, regiogemeenten, waterschap of provincie en rijk) en hierbij ook vooral niet de daadwerkelijk betrokkenen vergeten (bewoners, bedrijven, gebruikers). Motto: gezamenlijk concrete en uitvoerbare plannen ontwikkelen, om te komen tot mooiere en functionelere ruimtes!


share


INFO

Opleiding

Hogeschool Larenstein, Ruimtelijke Planvorming
Universiteit Utrecht, Planologie

Werkervaring

Gemeente Utrechtse Heuvelrug (Driebergen-Rijsenburg)
Provincie Gelderland
Gemeente De Bilt
Gemeente Neder-Betuwe
Gemeente Sint Anthonis
Gemeente Arnhem

Functie

Bestuursadviseur Juridische Zaken/Bestemmingsplannen
Senior adviseur RO / spatial planner