Noortje Breij

Portretfoto van medewerker Noortje Breij

FUNCTIE

Consultant Leefomgeving en RO

Noortje werkt met grote betrokkenheid als project- of procesleider aan ruimtelijke projecten. Ze doet dit veelal namens gemeenten, maar ook met andere stakeholders, zoals bewoners of andere overheden. Met haar enthousiasme betrekt ze de diverse stakeholders bij de processen om tot verdere planontwikkeling te komen. Veranderingen aanbrengen in de fysieke leefomgeving doe je immers niet alleen. Alleen met samenwerking kun je nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken.

 

Noortjes Meesterschap

Noortje heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van diverse ruimtelijke projecten in de fysieke leefomgeving. Ze heeft oog voor het sociale aspect binnen een project en kan bij projectmedewerkers de juiste vragen stellen. Ze brengt zelf veel kennis in en stelt bij anderen de juiste vragen. Daarnaast motiveert ze haar afwegingen altijd goed.

Het leukste aan mijn werk vind ik het bijdragen aan ‘een mooier buiten’.

 

Wat houdt het werk van Noortje in?

Op dit moment werkt ze met de projectorganisaties van het Waterschap Rivierenland aan hoogwaterveiligheidsopgaven in het rivierengebied. Daarnaast heeft ze gewerkt aan planontwikkeling voor een wind- en zonnepark, woningbouwprojecten en bedrijfsterreinen, of combinaties hiervan. Ook minder voorkomende ruimtelijke opgaven als een natuurbegraafplaats of een motorcrossterrein behoren tot haar werkveld. De werkzaamheden variëren van onderzoek naar haalbaarheid tot en met de benodigde juridische planologische borging in bestemmingsplannen.

 

Noortje heeft voor Ruimtemeesters gekozen omdat…

Het een (relatief) kleinschalig bureau in ruimtelijke ordening is. Je hebt als medewerker inbreng in de werksfeer en er zijn goede onderlinge contacten tussen collega’s. De onderlinge lijnen zijn kort, waardoor er makkelijk kennis met elkaar wordt uitgewisseld. Je bent zeker geen nummer, maar een collega met ruimte voor eigen ideeën en inbreng. Daarnaast zijn er leuke opdrachten om aan te werken binnen Ruimtemeesters. Noortje is het meest trots op het feit dat ze zich heeft ontwikkeld tot een goede en betrokken projectleider.

Meesterschap is met elkaar de wereld om ons heen mooier, functioneler en (be)leefbaarder maken.