Noortje Breij

Noortje Breij

Noortje heeft als planoloog ervaring opgedaan bij diverse overheden. Veelal bij gemeenten, maar ook provincie en rijk.

Ze heeft kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke projecten in de fysieke leefomgeving, zoals woningbouwprojecten en ontwikkeling van bedrijfsterreinen. Hierbij waren project- en procesleiding belangrijk aandachtspunt. Daarnaast is het verkrijgen en behouden van breed politiek draagvlak essentieel. Hiertoe draagt zij zorg voor tijdige en juiste terugkoppeling met (betrokken) bestuurders. Daarnaast is het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak van even groot belang.

Vanuit de werkervaring bij de provincie Gelderland is Noortje goed op de hoogte van ruimtelijk (omgevings-)beleid op provinciaal niveau en weet hoe de contacten tussen provincie en gemeenten verlopen.

Noortje staat ervoor om gezamenlijk concrete en uitvoerbare plannen te ontwikkelen, om te komen tot mooiere en functionelere fysieke ruimtes. Deze werkhouding weet ze bovendien over te brengen op betrokken collega’s.


share


INFO

Opleiding

Hogeschool Larenstein, Ruimtelijke Planvorming
Universiteit Utrecht, Planologie

Werkervaring

Gemeente Westbetuwe
Gemeente Arnhem
Gemeente Sint Anthonis
Gemeente Neder-betuwe
Gemeente Deurne
Provincie Gelderland

Functie

Projectleider ruimtelijke ontwikkelingen
Projectleider Dijkversterkingsopgave

Blogs

Lees ze hier