Tess Otten

Portretfoto van onze medewerker Tess Otten

FUNCTIE

Adviseur Leefomgeving en RO

De afgelopen jaren heeft Tess ervaring opgedaan in het taakveld van de ruimtelijke ordening waar ze zowel op inhoud als proces uitstekend uit de voeten kan. Tess heeft zowel ervaring in het doorlopen van ruimtelijke procedures bij gemeenten als met projectleiderschap in visie- en beleidstrajecten. Tess heeft de opleiding Landscape Planning & Development gedaan aan de HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens die opleiding heeft ze geleerd om als spin in het web te fungeren in ruimtelijke projecten. Tess is analytisch en heeft een groot organisatorisch vermogen.

Tess’ Meesterschap

Door ervaring in visievorming en ook in het doorlopen van procedures kan Tess op abstract niveau redeneren, maar ook juist de gevolgen voor de praktijk voorzien. Daarnaast kan ze nieuwe kennis snel eigen maken en hier goed op voortbouwen. Door haar analytische vermogen, is ze altijd bezig met hoe iets nog beter zou kunnen. Binnen het werk heeft ze overzicht en kan ze snel schakelen tussen verschillende opdrachtgevers en projecten.

Het leukste aan mijn werk vind ik het om een schakel te zijn tussen verschillende gemeenten, collega’s, initiatiefnemers en ontwikkelaars.

Wat houdt het werk van Tess in?

Als coördinator van de dienst Servicedesk Leefomgeving werkt ze inhoudelijk aan ruimtelijke procedures, maar is ze ook schakel en aanspreekpunt tussen de gemeente en Ruimtemeesters. Als projectleider van ruimtelijke projecten zorgt ze dat projecten worden uitgevoerd en dat de juiste Ruimtemeesters aangehaakt worden.

Tess heeft voor Ruimtemeesters gekozen omdat…

Het een informele, transparante organisatie is waar ook veel jonge mensen werken. Er is veel persoonlijke ontwikkelruimte. Het is een kleine organisatie waar persoonlijk contact voorop staat.

Meesterschap is verbanden kunnen leggen en redeneren welke gevolgen keuzes voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hebben.