Tess Otten

Portretfoto van onze medewerker Tess Otten

FUNCTIE

Junior Consultant Ruimtelijke Ordening

Profiel

Tess heeft de opleiding Landscape Planning & Development gedaan aan de HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens die opleiding heeft ze geleerd om als spin in het web alle aspecten van de fysieke leefomgeving mee te nemen in ruimtelijke projecten. In haar carrière heeft Tess ervaring opgedaan met bestemmingsplannen en principeverzoeken. Verder heeft ze meerdere projecten gedaan op het gebied van de nieuwe Omgevingswet. Tess is met haar frisse blik graag bezig met vernieuwingen en verduurzamingen in het fysieke domein.

Expertise

Door het abstract vermogen van kan ze in hoofd- en bijzaken onderscheiden en de hoofdlijnen binnen een project benadrukken. Verder is Tess sensitief en een luisterend oor waardoor zij goed de belangen van iedereen weet te behartigen.

Meesterschap is

Een brede blik, verbanden kunnen leggen tussen alle aspecten van de leefomgeving. Meenemen van de bewoners en gebruikers van een gebied. Kansen benutten die zorgen voor verduurzaming van de leefomgeving.