De Meesterklas: Praktijkervaring voor de junioren

Ruimtemeesters organiseert regelmatig de Meesterklas. De in 2021 georganiseerde Meesterklas bestond uit drie dagen waarbij sprekers de junioren van Ruimtemeesters kennis en praktijk bijbrengen binnen de onderwerpen/taakvelden die zij in hun werk tegenkomen. Tijdens deze dagen is er actief aan de slag gegaan met verschillende casussen, waardoor de junioren praktijkervaring opdeden.

Ben je net of bijna klaar met je studie en vind je ontwikkeling net zo belangrijk als wij? Maak kennis met Ruimtemeesters! Kijk bij onze vacatures of lees meer over werken bij Ruimtemeesters. Wie weet tot de volgende Meesterklas!

Meesterklas 3: Omgevingswet (8 oktober 2021)

De laatste Meesterklas werd, als klap op de vuurpijl, gegeven over een populair onderwerp; de Omgevingswet. Sprekers Eva Jongsma en Irma Dekker deelden met veel enthousiasme hun kennis over deze nieuwe wet. Het hoe, wat en waarom van de Omgevingswet werd besproken. Daarnaast spraken ze ook over wat deze wet voor impact heeft voor de toekomst. De rode draad in deze sessie was het kennis maken met de nieuwe tools van de Omgevingswet. Zo stelden Eva en Irma de junioren voor aan het Omgevingsloket. Daarnaast introduceerden ze ook de tool om vergunningen aan te vragen, waarin de vergunningaanvraag makkelijk werd gemaakt. Aan het einde van de laatste Meesterproef, waren de junioren beter voorbereid op het in werking treden van de nieuwe wet.

Meesterklas 2: Vergunningverlening, toezicht en handhaving (1 oktober 2021)

In de tweede Meesterklas, gegeven door Joost Hermus en Michael Hultermans werd gefocust op het verlenen van vergunningen en de handhaving hiervan. Hierbij kwamen de instrumenten van de Wabo, het Omgevingsrecht en de verschillende procedures die daarbij komen kijken aan bod. Joost en Michael vertelden enthousiast over de verschillende onderwerpen en gaven daarbij ook praktische voorbeelden vanuit hun eigen ervaringen, waarvan het handhaven van situaties zonder vergunningen de belangrijkste was. Na het delen van deze kennis, gaven de sprekers een aantal casussen om de opgedane kennis toe te kunnen passen. Ook werd er een rollenspel gespeeld, waarin drie verschillende rollen vertolkt werden; de planoloog, de jurist en de vergunningverlener. In een bedrijfspand was een sportschool gevestigd zonder een juist bestemmingsplan of de juiste vergunningen. Elke rol had een andere visie op de situatie en verdedigde zijn mening. Dit rollenspel gaf een erg goed inzicht in de praktijk van vergunningverlening.

Meesterklas 1: Ruimtelijke Ontwikkeling (24 september 2021)

Tijdens de eerste Meesterklas vertelde Miranda Pals-Reiniers over de facetten die komen kijken bij een ‘goede ruimtelijke ordening’. Hierbij deelde ze haar kennis over de verschillende instrumenten, procedures, omgevingsaspecten en wettelijke kaders binnen de ruimtelijke ontwikkeling. De belangrijkste voorbeelden die daarbij aan bod kwamen waren de veilige en fysieke leefomgeving, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Hierbij vertelde Miranda ook over de belangen en de verschillende wachttijden van de procedures. Nadat alle verschillende aspecten aan bod waren gekomen, werd er een casus voorgelegd. Deze casus omvatte een gekochte boerderij, waar de nieuwe eigenaar een lunchroom van wilde gaan maken. Hierbij werd de vraag gesteld of dit mogelijk was in de huidige omgeving. Aan de hand van deze casus gingen de junioren met de verschillende instrumenten aan de slag en keken zij of het plan haalbaar was voor realisatie. Door deze sessie hebben de junioren een beter inzicht gekregen in de verschillende belangen van ruimtelijke ontwikkelingen.

Ontwikkeling en kennis door extra leermomenten

Als ik terugkijk naar de Meesterklassen, vond ik het erg leerzaam om deze sessies bij te wonen. Hierdoor krijg je een opfrisser voor de basis die je hebt geleerd in de schoolbanken en ga je daarnaast dieper in op de praktijk. Ook kom je erachter dat sommige vraagstukken complexer zijn dan dat je in eerste instantie dacht. Daarnaast was de Meesterklas over de Omgevingswet echt een kennismaking met wat er verwacht kan worden wanneer deze inwerking treedt. Het is waardevol dat Ruimtemeesters deze dagen organiseert, zodat wij als junioren binnen dit vakgebied extra leermomenten krijgen om onze kennis te verbreden en ontwikkelen.

Gepubliceerd op okt 19, 2021 en geschreven door:
Sophie Blokland

Sophie Blokland

Werkstudent Leefomgeving

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving