Jurisprudentie Handhaving & Veiligheid week 20

Gerechtvaardigd vertrouwen vs. het algemeen belang bij handhaving (ECLI:NL:RVS:2020:1185)

Het college van Alphen-Chaam wijst een handhavingsverzoek af. Reden hiervoor is gelegen in het feit dat door een ambtenaar van de gemeente gesteld is dat voor het betreffende bouwwerk, de garage, geen omgevingsvergunning benodigd is. Overtreder mocht er dus gerechtvaardigd op vertrouwen dat de gemeente niet handhavend zou optreden. Deelt de Afdeling het standpunt van de gemeente en kon de gemeente dus niet handhavend optreden? Allereerst concludeert de Afdeling dat er sprake is van een toezegging en dat overtreder erop mocht vertrouwen dat het college niet zou handhaven.

De volgende vraag is dan of dit vertrouwen ook werkt naar de verzoeker tot handhaving. Kortom: weegt het gerechtvaardigd vertrouwen zwaarder dan het algemeen belang van handhaving van de geldende regels. De Afdeling concludeert dat in dit geval het algemeen belang van handhaving zwaarder weegt dan het belang van overtreder bij behoud van de garage. Het college kon daarom in redelijkheid niet afzien van handhavend optreden. Het college moet dus een nieuw besluit nemen. Daarbij moet het college in overweging nemen dat overtreder schade lijdt als gevolg van het handhavend optreden.

Territoriale bevoegdheid van het college bij handhaving op internetovertredingen (ECLI:NL:RVS:2020:1187)

In dit geval is er sprake van een escortbedrijf waarbij bemiddeling via internet plaatsvindt. Appellanten stellen dat het college (Amsterdam) niet bevoegd is omdat de gemeente bevoegd is waar het escortbedrijf gevestigd is dan wel waar de bemiddeling plaatsvindt. Zoals gezegd vindt de bemiddeling plaats via internet en appellanten hebben beiden geen woonplaats dan wel vestigingsplaats in Amsterdam.

Naar het oordeel van de Afdeling dient er in dit geval niet worden gekeken naar de plaats waar de bemiddeling plaatsvindt, maar naar de plaats waar de activiteit waar de bemiddeling zich op richt plaatsvindt. De gemeente Amsterdam mag daarom optreden. Ook als een deel van de activiteiten ook in andere gemeenten plaatsvindt. Dit zou slechts betekenen dat meer gemeenten bevoegd zijn om handhavend op te treden.

 


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gepubliceerd op jun 8, 2020 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving