Ruimte & Wonen KAN: Themabijeenkomst Flexibele woningbouwprogrammering

verslag Themabijeenkomst Flexibel programmeren.

De middeninkomens is een groep die op de woningmarkt moeilijk een betaalbare woning vindt: te hoog inkomen voor een corporatiewoning en te laag voor een koopwoning. En vrije sector huurwoningen zijn schaars. Deze groep stond daarom centraal bij de themabijeenkomst van Ruimte en Wonen KAN over flexibel programmeren. Gedeputeerde Josan Meijers daagde in haar inleiding de deelnemers uit om met concrete acties te komen die een plek krijgen in de regionale woonagenda.

De discussie onder leiding van Popke Popkema werd gevoed door drie sprekers: Jan Provoost gaf inzicht in de toekomstige ontwikkeling van huishoudens en woningbehoefte in de regio Arnhem Nijmegen. Frans Schilder van het Planbureau voor de Leefomgeving zette de problematiek van de middeninkomens helder neer, en maakte ook duidelijk dat de oplossing niet eenvoudig is. Mirjam Koopman gaf de aftrap voor de discussie met de visie van de provincie Gelderland op een meer flexibele manier van woningbouwprogrammering.

In de discussie kwam duidelijk naar voren dat het nog niet makkelijk is om de rituele dans tussen gemeenten en provincie over de woningbouwprogrammering te veranderen. Maar de oproep van Josan Meijers leidde ook tot constructieve gedachten voor de toekomsten: meerdere gemeenten, corporaties en marktpartijen willen een regietafel voor de vrije sectorhuur. Een mooie opgave voor de regiogemeenten om op te pakken. En er kwam een duidelijk oproep om te vereenvoudigen. Regels en afspraken moeten minder ingewikkeld, dan ontstaat meer flexibiliteit zodat het makkelijk wordt om goede woningbouwprojecten snel te ontwikkelen. 

Download hier de presentaties:

Uitkomsten regionale woningmarktanalyse | Jan Provoost >>

Middeninkomens op de woningmarkt | PBL, Frans Schilder >>

Hoe kun je flexibel programmeren? | Provincie Gelderland, Mirjam Koopman >>


Programma 22/2/2017

Deze bijeenkomst maakt deel uit van de cyclus Kennisdelen van de regio Arnhem Nijmegen 

Flexibele woningbouwprogrammering:
Ruimte maken voor midden en lage inkomens.

Veel gemeenten kampen met een vol woningbouwprogramma. Daardoor is er weinig ruimte om plannen te ontwikkelen voor doelgroepen die nu moeilijk aan een geschikte woning komen. De lage inkomens en de groep huishoudens die net niet meer voor een sociale huurwoning in aanmerking komt. Extramuralisering, aanscherping van het huurbeleid, statushouders, bij de gemeenten en corporaties is de druk groot snel passende huisvesting voor deze groepen te bieden. Maar hoe past dat in de lange termijn woningbehoefte en woningbouwprogrammering?

Op deze themamiddag brengen we in beeld waar op korte en lange termijn behoefte aan is voor deze doelgroepen. En we hebben een discussie over wat er nodig is om ruimte te krijgen in de gemeentelijke woningbouwprogrammering om woningen beschikbaar te krijgen.

De inleiders zijn:

  • Inleiding: Josan Meijers (Gedeputeerde Provincie Gelderland)
  • De opgave: Jan Provoost (Resultaten woningmarktanalyse)
  • De middeninkomens tussen wal en schip: Frans Schilder (PBL)
  • Hoe kun je flexibel programmeren; Ruimte voor de middeninkomens: Mirjam Koopman (Provincie Gelderland)
  • Discussie
Gepubliceerd op jan 27, 2017 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving