Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 10 | 2024 : Veiligheidsplan niet enkel onjuist of onvolledig als het de status “concept” heeft

Veiligheidsplan niet enkel onjuist of onvolledig als het de status “concept” heeft, ECLI:NL:RVS:2024:930

Het college van B&W van Groningen heeft een omgevingsvergunning verleend voor het gewijzigd uitvoeren van een funderingsconstructie van een recreatiewoning. Eerder is een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een recreatiewoning ter vervanging van de reeds bestaande recreatiewoning. Met de in het geding zijnde omgevingsvergunning is het toegestaan de woning te voorzien van een fundering van heipalen in plaats van schroefpalen. Appellant is eigenaar van het buurperceel, en stelt dat het in het dossier aanwezige veiligheidsplan niet definitief en onvolledig is. Op het plan staat namelijk “concept”. Daarnaast zijn de werkzaamheden bij het aanbrengen van de fundering volgens appellant strijdig met artikelen 8.1 en 8.2 van het Bouwbesluit 2012.

Appellant voert aan dat de ingevolge artikel 2.10, eerste lid, onder a, van de Wabo verleende omgevingsvergunning niet verleend had mogen worden vanwege strijdigheid met het Bouwbesluit 2012. Het college moet in het kader van het voorbereiden van deze omgevingsvergunning een aannemelijkheidstoets uitvoeren. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling komt het college bij de beantwoording van de vraag of op basis van de door de aanvrager overgelegde stukken aannemelijk is dat wordt voldaan aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012, beoordelingsruimte toe.

De Afdeling is van oordeel dat het college bij de verlening van de omgevingsvergunning aannemelijk heeft mogen achten dat wordt voldaan aan de voorschriften 8.1 en 8.2 van het Bouwbesluit 2012 over de veiligheid en hinder tijdens bouwwerkzaamheden. Zoals de Afdeling eerder in een uitspraak (ECLI:NL:RVS:2023:954) heeft overwogen is daarbij van belang dat in de Nota van Toelichting bij het Bouwbesluit 2012 staat dat artikel 8.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 duidelijk maakt dat onveilige situaties niet volledig kunnen worden voorkomen.

De op grond van artikel 8.2 te treffen maatregelen moeten op grond van artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012 op aanwijzing van het bevoegd gezag worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Deze is bij de vergunningaanvraag gevoegd. Het enkele gegeven dat hier nog “concept” op staat maakt niet dat het college het veiligheidsplan als nog niet definitief of onvolledig moest aanmerken. Appellant heeft verder geen argumenten naar voren gebracht waarom het veiligheidsplan onvolledig is. Daarbij benadrukt de Afdeling dat de vraag of de werkzaamheden niet in strijd met artikel 8.1 en 8.2 van het Bouwbesluit 2012 zijn uitgevoerd, een kwestie is van handhaving.

jurisprudentie omgevingsrecht,omgevingsrecht,overgangsrecht,vergunning

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

 Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Ervaren Jurist Omgevingsrecht
– Ervaren Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op mrt 15, 2024 en geschreven door:
Melissa van Spreuwel

Melissa van Spreuwel

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving