Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 10 | 2024 : Woningen gesplitst vóór het splitsingsverbod: rechtbank heeft strijdigheid onterecht beoordeeld

Woningen gesplitst vóór het splitsingsverbod: rechtbank heeft strijdigheid onterecht beoordeeld, ECLI:NL:RVS:2024:939

Appellant heeft in 2013 zijn woning in Den Haag bouwkundig gesplitst naar twee woningen. Hij had hiervoor later een omgevingsvergunning voor de activiteit “bouwen” en een woningvormingsvergunning nodig. Deze heeft hij beide aangevraagd, maar het college heeft hem alleen de woningvormingsvergunning verleend. De weigering van de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit leidde tot deze uitspraak.

In deze hoger beroepszaak gaat de Afdeling in op de vraag of de rechtbank het college terecht heeft gevolgd in het standpunt dat een omgevingsvergunning nodig is voor de activiteit “gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan”. Appellant wijst de Afdeling erop dat hij zijn woning in 2013 al bouwkundig gesplitst had en dat er dus sprake was van een bestaande woning. In het bestemmingsplan van 2013 was nog geen splitsingsverbod opgenomen. De rechtbank heeft vervolgens geoordeeld dat de splitsing in strijd was met het bestemmingsplan.

Appellant en het college zijn het niet eens over de definitie van “bestaande woning”. Deze definitie is namelijk niet opgenomen in het bestemmingsplan. Volgens vaste rechtspraak heeft dat als gevolg dat de planregel omwille van rechtszekerheid, letterlijk moet worden uitgelegd. Het college is van mening dat het hierbij moet gaan om een bestaande woning in juridische zin. De Afdeling is van oordeel de letterlijke uitleg betekent dat het moet gaan om een feitelijk bestaande woning. Omdat de woning bouwkundig al was gesplitst, stelt de Afdeling vast dat er sprake was van een feitelijk bestaande woning. De rechtbank heeft dus onterecht vastgesteld dat de splitsing in strijd was met het bestemmingsplan. Het betoog van appellant slaagt.

De Afdeling verklaart het hoger beroep gegrond en veroordeelt het college in de proceskosten.

jurisprudentie omgevingsrecht,omgevingsrecht,overgangsrecht,vergunning

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

 Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Ervaren Jurist Omgevingsrecht
– Ervaren Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op mrt 15, 2024 en geschreven door:
Ruimtemeesters Marketing

Ruimtemeesters Marketing

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving