Actualiteiten omgevingsrecht – week 10

Wet- en regelgeving

Voortgang energietransitie

Met dit besluit wordt bepaald dat de onderdelen van de Wet voortgang energietransitie en de Verzamelwet EZK en LNV 2018 die betrekking hebben op de vernieuwde aansluittaak van de gasnetbeheerder op 1 januari 2020 in werking treden. Tevens wordt bepaald dat de in de Wet voortgang energietransitie opgenomen taak voor gasnetbeheerders om zogenoemde netverliezen in te kopen op 1 januari 2020 in werking treedt.

Stb. 2019, 91

Wijziging Gemeentewet differentiatie parkeertarieven

Tot nu toe mogen parkeertarieven alleen afhankelijk zijn van parkeerduur, parkeertijd, oppervlakte en ligging. Door deze wijziging mogen gemeenten ook differentiëren naar uitlaatgasemissies van een voertuig, zowel voor parkeerplekken, -vergunningen en laadplekken.

Internetconsultatie


Jurisprudentie

AbRS 27 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:617

Appellant heeft een handgeschreven beroepschrift ingediend zonder handtekening. Om deze reden is niet voldaan aan art. 6:5 Awb, waarin is opgenomen dat het beroepschrift ondertekend moet zijn. Echter, appellant is niet in de gelegenheid geweest om binnen een daartoe gestelde termijn het verzuim te herstellen. Ook is er griffierecht ontvangen op naam van appellant. Hieruit kan worden afgeleid dat het beroep mede door hem is ingediend. Het beroep is dus ontvankelijk.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op mrt 7, 2019 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving