Actualiteiten omgevingsrecht – week 11

Jurisprudentie

ECLI:NL:RVS:2019:694

Beroep op het gelijksheidsbeginsel slaagt. Het enkele feit dat er sprake is van een andere bestemming en/of het perceel in een andere bestemmingsplan is gelegen wil niet zeggen dat er geen geslaagd beroep gedaan kan worden op het gelijkheidsbeginsel. In dit geval heeft het college beleid vastgesteld voor de verkoop van fruit vanaf percelen. Dit beleid strekt zich uit over het gehele grondgebied van de gemeente. Niet valt in te zien waarom in dit onderhavige geval wel wordt opgetreden en niet in drie vergelijkbare situaties niet. Er is daardoor sprake van een motiveringsgebrek.

ECLI:NL:RVS:2019:726

Appellant is door vererving tezamen met zijn broer mede-eigenaar van een perceel en wordt in die hoedanigheid door de Afdeling – anders dan de rechtbank oordeelde – aangemerkt als belanghebbende bij de verlening van de omgevingsvergunning ten behoeve van een op dit perceel op te richten woongebouw met vier woningen.  Dat appellant samen met zijn broer eigenaar is en dat het bezwaar niet ook door zijn broer is ingesteld, doet hieraan niet af. Evenmin is van betekenis of de broer van appellant heeft ingestemd met het instellen van beroep.

ECLI:NL:RVS:2019:707

Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling (onder meer uitspraak ABRS 28-05-2014, ECLI:NL:RVS:2014:1912) volgt dat de overtreder degene is die het desbetreffende wettelijke voorschrift daadwerkelijk heeft geschonden. Dat is in de eerste plaats degene die de verboden handeling fysiek heeft verricht. Daarnaast kan in bepaalde gevallen degene die de overtreding niet feitelijk heeft begaan, doch aan wie de handeling is toe te rekenen, voor de overtreding verantwoordelijk worden gehouden en derhalve als overtreder worden aangemerkt. In dit geval is er sprake van een eigenaar die het pand verhuurt. Van een eigenaar mag verwacht worden dat hij zich tot op zekere hoogte informeert over het gebruik dat van het verhuurde pand wordt gemaakt. Als eigenaar moet hij, om niet als overtreder te worden aangemerkt, aannemelijk maken dat hij niet wist en niet kon weten dat het pand aldus werd gebruikt.

NB: dat er tussen eigenaar en huurder een huurovereenkomst is waarin staat de huurder altijd verantwoordelijk is, kan niet worden afgeleid dat hiermee eigenaar feitelijk toezicht op het gebruik heeft gehouden.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op mrt 20, 2019 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving