Actualiteiten omgevingsrecht – week 12

Jurisprudentie

ECLI:NL:RVS:2019:772

In bestemmingsplan is opgenomen dat het verboden is om hooi- en strobalen op te slaan. Deze verbodsbepaling biedt een grondslag om handhavend op te treden. Gelet op de rechtszekerheid dient deze verbodsbepaling wel letterlijk te worden uitgelegd. Dit betekent dat deze alleen toeziet op hooi- en strobalen en dus de opslag van andere materialen niet uitsluit.

ECLI:NL:RVS:2019:815

Aanvraag omgevingsvergunning voor een dakkapel ten onrechte buiten beschouwing gelaten wegens het ontbreken van een quickscan Wet natuurbescherming. De adviseur had slechts op basis van het aanvraagformulier en de bouwtekeningen een inschatting gemaakt van de mogelijke gevolgen van de bouw van de dakkapel voor de huismus. Hierbij was er geen onderzoek gedaan of de huismus ook daadwerkelijk op het perceel aanwezig was. Buiten behandeling van de aanvraag was daarom onterecht.

ECLI:NL:RVS:2019:794

Gemeente sluit een drugspand voor zes maanden conform haar beleid. Hiervan kan worden afgeweken als er bijzondere omstandigheden (4:84 Awb) zijn. De gemeente verspreidde een folder waarin staat dat je als eigenaar een keer per kwartaal jouw (verhuurde) pand moet controleren en bij verdachte situatie hiervan de politie op de hoogte stellen. Overtreder heeft dit gedaan. Nu er ook nog geen oogst had plaatsgevonden oordeelde de ABRS dat het niet redelijk is om een last onder dwangsom op te leggen.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Gepubliceerd op mrt 25, 2019 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving