Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 15 | 2022

Jurisprudentie Omgevingsrecht

 

Relativiteitsvereiste versus materiële normen (ECLI:NL:RVS:2022:1086)

Het college van de gemeente Zevenaar verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een crematorium in afwijking van het bestemmingsplan. Een concurrent maakt hiertegen bezwaar en betoogt dat het college een verklaring van geen bedenkingen had moeten verkrijgen van de gemeenteraad om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen. De rechtbank oordeelde dat het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht) in de weg staat aan de vernietiging van het bestreden besluit. Concurrente wijst er hierbij op dat zij zich op onderliggende materiële normen heeft beroepen die strekken tot haar bescherming. Eén van die materiële normen is de ladder van duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening). Deze norm beoogt uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening ongewenste leegstand te vermijden en zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren. Een beroep op deze norm kan niet worden aangenomen als de voorziene ontwikkeling leidt of kan leiden tot een verminderde vraag naar producten of diensten en daardoor tot daling van omzet en inkomsten van de eigen onderneming of de desbetreffende vestiging. Daarnaast beroept de concurrent zich op de norm van goede ruimtelijke ordening. Deze norm ziet onder meer op het behouden en herstellen van een uit ruimtelijk oogpunt goed ondernemersklimaat. De Afdeling overweegt dat de materiële norm van een goede ruimtelijke ordening en de materiële norm van de ladder van duurzame verstedelijking in elkaars verlengde liggen. Nu concurrent slechts in enige mate nadeel kan ondervinden doordat haar omzet en inkomsten dalen, acht de Afdeling het niet langer afdoende om het relativiteitsvereiste niet tegen te werpen. De Afdeling geeft hier dus een strengere invulling aan het begrip ‘goed ondernemersklimaat’ en oordeelt dat de materiële normen niet strekken tot bescherming van de belangen van appellante in zijn hoedanigheid van concurrent. De rechtbank heeft daarmee terecht het relativiteitsvereiste tegengeworpen aan concurrent bij de beroepsgrond dat een verklaring van geen bedenkingen was vereist.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Medior Casemanager Wabo
Junior Jurist

Gepubliceerd op apr 19, 2022 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving