Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 16 | 2023

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Tijdelijke ‘wonen achter wonen’-situatie (ECLI:NL: RVS:2023:1543)
Het college van gemeente Beverwijk heeft een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaar van een perceel. Op het perceel staat één woning met daarachter twee bijgebouwen. Voor één van de bijgebouwen is in het verleden een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een garage/berging. Het andere bijgebouw is zonder vergunning gerealiseerd. In de bijgebouwen zijn in totaal vier woningen gerealiseerd.
Naar aanleiding van het handhavingsbesluit heeft de eigenaar een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend om drie tijdelijke woningen te realiseren in de garage/berging. Het andere bijgebouw zal worden gesloopt.

 

Het college vindt dit geen wenselijke ruimtelijke ontwikkeling en heeft daarom geweigerd de omgevingsvergunning te verlenen. Volgens het college is de situatie mogelijk niet tijdelijk, omdat bewoners wellicht huurbescherming hebben na afloop van de termijn.
Daarnaast is sprake van strijd met een goede ruimtelijke ordening. Met de beoogde ontwikkeling ontstaat namelijk een onwenselijke ‘wonen achter wonen’-situatie, waardoor de te realiseren woningen worden ingeklemd door andere woningen in de omgeving. Als gevolg hiervan kan de privacy van de bewoners niet worden geborgd en bestaat een risico op geluidsoverlast. De rechtbank volgde eerder het college hierin.

De eigenaar is het hier niet mee eens en stelt dat ook voor een permanente behoefte een tijdelijke omgevingsvergunning kan worden verleend als de activiteit zonder onomkeerbare gevolgen kan worden beëindigd. Daarnaast kan een huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan. Verder is de eigenaar van mening dat geen strijd met een goede ruimtelijke ordening bestaat. Zo worden alle woningen in stedelijk gebied ingeklemd. Ook is er vanuit de woningen geen zicht op de omliggende woningen. Dit betekent dat niet gesproken kan worden van een onwenselijk ‘wonen achter wonen’-situatie.

De Afdeling ziet allereerst geen reden om aan te nemen dat het zodanig gecompliceerd is om de actuele situatie naar de oorspronkelijke toestand te herstellen, waardoor de activiteit wél als tijdelijk kan worden aangemerkt. Echter, dit is geen reden om het besluit inhoudende de weigering van de omgevingsvergunning, te vernietigen. Wanneer niet gesproken kan worden van een goede ruimtelijke ordening dient de omgevingsvergunning alsnog geweigerd te worden. In dit geval kan de Afdeling zich vinden in het standpunt van het college over de onwenselijke ‘wonen achter wonen’-situatie. Daarbij is de ingesloten locatie niet goed zichtbaar vanaf de openbare weg en niet goed bereikbaar voor de brandweer. De sociale veiligheid en brandveiligheid kunnen daarom niet worden geborgd.

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op mei 12, 2023 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving