Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 19 | 2022

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Belanghebbende bij een aanvraag (ECLI:NL:RVS:2022:1364)

Het college van de gemeente Amsterdam weigert een aanvraag om een omgevingsvergunning, ten behoeve van een bouwplan voor een jachthaven. De initiatiefnemer heeft hiertegen bezwaar gemaakt en beroep ingesteld. Echter, volgens het college kan initiatiefnemer bij nader inzien niet als belanghebbende worden aangemerkt bij de aanvraag. Het bouwplan kan niet worden verwezenlijkt, omdat het is voorzien op gronden die in eigendom zijn van de Gemeente Amsterdam en niet van initiatiefnemer. De Afdeling volgt hierbij haar vaste rechtspraak, dat “een aanvrager om een omgevingsvergunning in beginsel wordt verondersteld belanghebbende te zijn bij een op beslissing op de door hem ingediende aanvraag, tenzij aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan niet kan worden verwezenlijkt”. Hiervan is in dit geval sprake, nu de eigenaar van de grond zich tegen bebouwing verzet. Om deze reden wordt tot de conclusie gekomen dat deze aanvraag niet kan worden aangemerkt als een aanvraag om een besluit ex artikel 1:3 lid 3 Awb te nemen. De aanvraag is immers niet afkomstig van een belanghebbende. De vergunningaanvraag is daarom onterecht door het college behandeld. De afdeling vernietigt het besluit wegens strijd met artikel 7:11 lid 1 Awb een voorziet zelf in de zaak door het bezwaar van initiatiefnemer niet-ontvankelijk te verklaren. Zie ECLI:NL:RVS:2022:1364

 

Nieuwe aanvraag bij wijziging bouwplan (ECLI:NL:RVS:2022:1366)

Een vergunninghouder had in beginsel een aanvraag gedaan om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een houten poort aan een bestaande muur, die in het verlengde van de voorgevel van het pand ligt. Het college van de gemeente Enschede verleende deze vergunning. Gedurende de bezwaarprocedure vult de vergunninghouder zijn aanvraag aan. Na deze wijziging bestond het initiatief uit het bouwen van een muur in het verlengde van de voorgevel, het plaatsen van een ijzeren poort aan die muur en het bouwen van een muur haaks op die muur. Naar aanleiding van het daartegen gemaakt bezwaar, heeft het college de reeds verleende omgevingsvergunning herroepen en opnieuw een vergunning verleend voor het plaatsen van een muur met daarin een poort. Een omwonende stelt dat de aanvraag zodanig is gewijzigd dat een nieuwe aanvraag had moeten worden ingediend. De wijziging kan volgens hem niet als ondergeschikt worden aangemerkt. De Afdeling volgt hierbij haar vaste rechtspraak, “dat geen nieuwe aanvraag nodig is als de wijziging van het bouwplan van ondergeschikte aard is en de vraag of de wijziging van ondergeschikte aard is, dient per concreet geval te worden beantwoord”. In de onderhavige zaak was het gewijzigde bouwplan groter dan het oorspronkelijke bouwplan. Het gaat namelijk niet meer om het plaatsen van een houten poort, maar om het bouwen van twee relatief grote muren en een ijzeren hek. Volgens de Afdeling is de ruimtelijke uitstraling van het bouwplan zodanig gewijzigd dat geen sprake is van een wijziging van ondergeschikte aard. Het feit dat al een deel van de muren stond maakt in dit geval niet uit, omdat hiervoor (in het verleden) nooit een omgevingsvergunning is verleend. Vergunninghouder kon daarom het bouwplan niet wijzigen zonder een nieuwe aanvraag in te dienen. Het college heeft onterecht het gewijzigde bouwplan beoordeeld. Zie ECLI:NL:RVS:2022:1366

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Medior Casemanager Wabo
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op mei 18, 2022 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving