Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 2 | 2023

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Kostenvergoeding bij bezwaar (ECLI:NL: RVS:2023:91)

Het college van de gemeente Wassenaar heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een keukenuitbouw en een overkapping. De bewoonster van het naastgelegen perceel kan zich hier niet mee verenigen en heeft daarom bezwaar ingediend. Naar aanleiding hiervan heeft het college de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) in stand gelaten en dit aangevuld met de activiteit planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo). In de beroepsprocedure bij de rechtbank heeft omwonende verzocht om vergoeding van de kosten in bezwaar, op grond van artikel 7:15 lid 2 Awb. De rechtbank heeft het college echter niet veroordeeld tot vergoeding van deze kosten. De vraag is of dit oordeel van de rechtsbank al dan niet terecht is.

De Afdeling overweegt dat in dit geval het directe rechtsgevolg van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, ongewijzigd is gebleven. Het blijft immers gaan om een omgevingsvergunning voor dezelfde feitelijke activiteit. Daarnaast geldt dat een bestuursorgaan ruime herstelmogelijkheden heeft bij heroverweging van een besluit, ingevolge artikel 7:11 Awb. Wanneer blijkt dat het noodzakelijk is om af te wijken van een bestemmingsplan, dan mag hierover worden besloten in het besluit op bezwaar en wordt het primaire besluit niet direct herroepen. De kosten in bezwaar hoeven daarom ook niet vergoed te worden.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op jan 17, 2023 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving