Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 24 | 2023

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Geurhinder door afvalstoffen (ECLI:NL:RVS:2023:2317)
Het college van gemeente Ermelo heeft een verzoek van Stichting DOEH (hierna: de Stichting) om handhavend op te treden afgewezen. De Stichting had het college verzocht dit te doen naar aanleiding van geurhinder van een eendenslachterij. De eendenslachterij heeft een milieuvergunning waarin voorschriften zijn gesteld over luchtverontreiniging en stankhinder. Volgens het college en de controlerapporten van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (hierna: Omgevingsdienst) blijkt dat de voorschriften niet zijn overgeschreden.

Volgens de rechtbank verspreidt de geur zich buiten de eendenslachterij. Echter is voor de rechtbank niet duidelijk of dit de geur van afvalstoffen is of dat dit een andere geur betreft. In de milieuvergunning staat namelijk een voorschrift dat de geur van afvalstoffen zich niet buiten de inrichting mag verspreiden. Volgens de rechtbank bevat deze een zelfstandige norm op grond waarvan handhavend kan worden opgetreden. Uit de controlerapporten blijkt dat de geur, afkomstig van afvalstoffen, niet is onderzocht. De rechtbank stelt daarom dat het college nader onderzoek moet uitvoeren en een nieuw besluit op bezwaar moet gaan nemen.

Zowel de Stichting als het college zijn het met deze uitspraak niet eens. De Stichting geeft aan dat de rechtbank onterecht ervan uit is gegaan dat het voorschrift alleen gaat over de geur afkomstig van afvalstoffen. De geur die vrijkomt bij het productie- en verwerkingsproces is hierbij niet meegenomen, terwijl dit ook leidt tot stankoverlast.
Daarnaast is de Stichting van mening dat de rechtbank onterecht heeft geoordeeld dat de eendenslachterij voldoet aan andere voorschriften uit de milieuvergunning.
Het college geeft daarentegen aan dat de rechtbank onterecht heeft geoordeeld dat het voorschrift dat de geur van afvalstoffen niet buiten de inrichting mag verspreiden een zelfstandige norm bevat op grond waarvan handhavend kan worden opgetreden. Dit is een doelvoorschrift waaraan voldaan wordt als de overige voorschriften niet zijn overschreden. Daarnaast stelt het college dat de rechtbank onterecht heeft geoordeeld om een verdiepend onderzoek uit te voeren naar de geur afkomstig van afvalstoffen. Dit is onmogelijk om te onderzoeken. De lucht in alle ruimten worden namelijk afgezogen naar één centraal punt. Alle stoffen worden hier vermengd en afgevoerd naar de buitenlucht.

De Afdeling is het met de rechtbank eens dat het desbetreffende voorschrift alleen gaat over de geur afkomstig van afvalstoffen, dit blijkt namelijk uit de definitie die opgenomen is in de milieuvergunning. Daarnaast geeft de Afdeling aan dat de rechtbank niet heeft geoordeeld dat aan de overige voorschriften wordt voldaan, maar dat eerst nader onderzoek uitgevoerd moet worden naar de verspreiding van de geur van afvalstoffen buiten de inrichting.
De rechtbank heeft volgens de Afdeling terecht geoordeeld dat het voorschrift dat de geur van afvalstoffen niet buiten de inrichting mag worden verspreid een zelfstandige norm is op grond waarvan handhavend mag worden opgetreden. Daarnaast stelt de Afdeling dat bij vermenging van alle stoffen welke zich buiten de inrichting verspreiden, sprake is van een overtreding gezien het feit dat hier ook afvalstoffen in zitten. Daarnaast worden door de eendenslachterij meerdere handelingen uitgevoerd met afvalstoffen die kunnen leiden tot geurhinder. Het college heeft inzichtelijk welke handelingen dit betreft, maar heeft geen nader onderzoek gedaan of deze handelingen met afvalstoffen leiden tot verspreiding van geur buiten de inrichting. De rechtbank heeft dus terecht geoordeeld dat het college nader onderzoek moet doen naar de verspreiding van geur afkomstig van afvalstoffen.

jurisprudentie omgevingsrecht,omgevingsrecht,overgangsrecht,vergunning

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op jun 26, 2023 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving