Actualiteiten omgevingsrecht – week 24

Jurisprudentie

Studentenherrie en belangenafweging bij afwijken van het bestemmingsplan (ECLI:NL:RBLIM:2019:5561)

De rechtbank oordeelt dat de gemeente Maastricht bij een belangenafweging inzake het legaliseren van een dakterras had moeten afwegen dat het pand wordt bewoond door studenten. Het gebruik van een pand inclusief een dakterras voor kamerbewoning (studenten) kan namelijk van invloed zijn op het woon- en leefklimaat in de omgeving. De kans op een afwijkend levensritme en de daarbij gepaard gaande geluidsoverlast is bij kamerbewoners groter dan bij de bewoning van een pand door een gezin. De rechtbank verwijst hierbij naar eerdere jurisprudentie van de ABRS (ECLI:NL:RVS:2018:2276).

Er had volgens de rechtbank afgewogen moeten worden in hoeverre de gevolgen van het gebruik van het dakterras door studenten in de omgeving aanvaardbaar kan worden geacht en of er hierbij dan nog nadere voorschriften aan de vergunningen verbonden zouden moeten worden. Het in de omgevingsvergunning gebruikte voorschrift dat ‘indien er overlast ondervonden wordt, men zich kan wenden tot de aanvrager’, strekt hiertoe onvoldoende.

De loop naar een bedrijfspand eruit halen omdat er cocaïne is gevonden (ECLI:NL:RVS:2019:1930)

De gemeente Breda hanteert de Beleidsregel handhaving bij overtredingen Opiumwet vanuit niet gedoogde verkooppunten (niet zijnde woningen). Bij een transportbedrijf wordt een handelshoeveelheid cocaïne aangetroffen. Op grond van het Beleid sluit de burgemeester het pand voor 12 maanden. Enkele feiten: de drugs is direct na levering in het pand in beslag genomen door de politie. Van het pand is niet bekend dat er drugs wordt verhandeld en er is ook nog nooit sprake geweest van drugsgerelateerde overlast. De eigenaar van het pand was niet op de hoogte van de drugs in de container en had hiervan ook niet op de hoogte kunnen zijn. ABRS oordeelt dat er de burgemeester niet zonder meer op basis van de Beleidsregel over kan gaan tot sluiting van een jaar. De burgemeester moet bij de sluiting een nadere beoordeling maken. Hij moet alle omstandigheden zowel op zich staand als in samenhang bezien en oordelen of sluiting gerechtvaardigd is of dat er volstaan kan worden met een waarschuwing ex artikel 4:84 Awb. De ABRS oordeelt dat gelet op de feiten de burgemeester niet inzichtelijk heeft gemaakt waarom er in dit geval toch een noodzaak was om het pand overeenkomstig de Beleidsregel voor een jaar te sluiten om de aantrekkingskracht en de loop eruit te halen. Er is in dit geval dus sprake van bijzondere omstandigheden die het handelen overeenkomstig de Beleidsregel onevenredig maken.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op jun 28, 2019 en geschreven door:
Guido Duijvestijn

Guido Duijvestijn

Juridisch Adviseur Omgevingsrecht & Adviseur Ruimtelijke Ordening

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving