Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 25 | 2022

Jurisprudentie Omgevingsrecht

 

Beleidsvrijheid van het college (ECLI:NL:RVS:2022:1750)

Op 21 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam geweigerd om appellant een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen en vergroten van een garage/berging bij zijn woonboot. Dit is in strijd met het geldende bestemmingsplan, omdat de bestemming ‘Groen’ is toegekend aan de locatie waar de garage/berging gebouwd wordt. Het college wil het groene karakter graag behouden. Uitbreiding en bebouwing is derhalve onwenselijk. Bij uitspraak van 12 april 2021 heeft de rechtbank het door appellant ingestelde beroep ongegrond verklaard. Appellant is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan bij de Afdeling.

Appellant betoogt dat de locatie weliswaar valt onder bestemming ‘Groen’, maar dat deze niet voldoet aan de richtlijnen die gelden voor ruigtegebied/struinnatuur. Appellant stelt dat in de toelichting bij de kaart van de Hoofdgroenstructuur is vermeld dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan de kaart, en het college de kaart derhalve niet heeft mogen laten meewegen in het besluit om geen medewerking aan het bouwplan te verlenen. De Afdeling stelt echter vast dat de locatie van de beoogde garage/berging wel degelijk kan worden aangewezen als ruigtegebied/struinnatuur. Het enkele feit dat appellant dit niet zo aanmerkt, maakt dit niet anders.

Daarnaast voert appellant aan dat het grootste deel van zijn erf onbebouwd blijft na realisering van de garage/berging. Dit betekent volgens de Afdeling echter niet dat het college verplicht is om mee te werken aan het verlenen van een omgevingsvergunning. Het college heeft nog altijd beleidsruimte bij de beslissing om al dan niet medewerking te verlenen aan afwijking van het bestemmingsplan.

De Afdeling volgt de uitspraak van de rechtbank, en overweegt dat het college terecht de overweging heeft mogen maken om verdere bebouwing niet toe te staan. De wensen van appellant prevaleren niet boven dit besluit.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Medior Casemanager Wabo
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op jun 28, 2022 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving