Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 28 | 2022

Jurisprudentie Omgevingsrecht

 

Welstandseisen (ECLI:NL:RVS:2022:2002)

Het college van de gemeente Capelle aan den IJssel verleent een omgevingsvergunning aan de eigenaar van een perceel, om in strijd met het vigerende bestemmingsplan zijn woning uit te breiden. Naar aanleiding van een welstandadvies van een derde partij, heeft de eigenaar gewijzigde bouwtekeningen ingediend en daarmee de vergunningaanvraag aangepast. Er zal een extra verdieping op de garage bij de woning worden geplaatst met daarin een slaapkamer, hobbykamer en een hal. Een omwonende is van mening dat het bouwplan niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Hierbij wordt onder andere als argument genoemd dat een verdieping op een garage niet is toegestaan op basis van het bestemmingsplan.

Volgens de Afdeling is het feit dat het bouwwerk niet past binnen het bestemmingsplan, geen grond voor een negatief welstandsoordeel. Hierbij verwijst de Afdeling naar hetgeen zij eerder heeft overwogen in een uitspraak van 14 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1565: “de welstandscommissie toetst het bouwplan aan de hand van de criteria in de welstandsnota aan redelijke eisen van welstand en zij heeft zich daarbij in beginsel te richten naar de bouwmogelijkheden die het geldende bestemmingsplan biedt, dan wel, indien het bouwplan daarvan afwijkt, die waaraan het college planologische medewerking wenst te verlenen”. Nu het college in dit geval dus bereid is een omgevingsvergunning te verlenen voor strijdig gebruik wil zij planologisch medewerking verlenen aan het bouwplan. Om deze reden mocht het college, voor wat betreft de toets aan de welstandeisen, de omgevingsvergunning verlenen.

 

Belanghebbende concurrent (ECLI:NL:RVS:2022:1979)

Het college van de gemeente Veere besluit niet handhavend op te treden tegen het recreatief verhuren van vier woningen. Appellanten hebben het college om handhaving verzocht op basis van een concurrentiebelang, omdat zij zelf in de omgeving woningen verhuren voor recreatief nachtverblijf. Volgens het college kunnen appellanten niet worden aangemerkt als belanghebbenden. Appellanten beschikken zelf niet over een vergunning voor de verhuur van hun woningen voor recreatief nachtverblijf en om deze reden kan niet worden gesproken van een concurrentiebelang. Volgens appellanten kunnen zij echter wel als belanghebbenden worden aangemaakt. Hierbij wordt verwezen naar een uitspraak van de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2018:902), waarin is bepaald dat “het voor het antwoord op de vraag of een concurrent als belanghebbende kan worden aangemerkt slechts relevant is of diegene feitelijk bedrijfsactiviteiten ontplooit in hetzelfde verzorgingsgebied en marktsegment”. Daarnaast lopen er vergunningprocedures voor verhuren van de woningen van appellanten als nachtverblijf. De rechtbank stelt dat er slechts sprake kan zijn van een concurrentiebelang bij een legale situatie.

De Afdeling volgt hetgeen appellanten hebben aangegeven. De Afdeling heeft eerder overwogen dat degene wiens concurrentiebelang rechtstreeks is betrokken bij een besluit, als belanghebbende kan worden aangemerkt (zie ECLI:NL:RVS:2021:518). In principe dient enkel gekeken te worden naar de feitelijke gevolgen. Daarom maakt het niet uit of belanghebbenden zelf in strijd handelen met geldende wet- en regeling. De Afdeling overweegt opnieuw dat het slechts van belang is “of zij feitelijk bedrijfsactiviteiten uitoefenen in hetzelfde verzorgingsgebied en marktsegment als waarin de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden ter plaatse van de vier woningen waar de handhavingsverzoeken over gaan”. Nu appellanten 15 kilometer verderop in Westkapelle recreatief nachtverblijf exploiteren, is hiervan sprake. Bovendien bleek tijdens de zitting dat zowel vanuit Veere als vanuit Westkapelle, de toeristische activiteiten gemakkelijk bereikbaar zijn en dat bij zoeken naar vakantiewoningen in de regio beide plaatsen als zoekresultaat naar voren komen. Op basis van alle genoemde omstandigheden dient het college een besluit, ex. artikel 1:3 lid 3 Awb, te nemen op de handhavingsverzoeken.

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Medior Casemanager Wabo
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op jul 19, 2022 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving