Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 28

Vernatting kan leiden tot toename van watervogels – ECLI:NL:RVS:2021:1496

De voorzieningenrechter acht het niet uitgesloten dat de vernatting die zal ontstaan door het bestemmingsplan en het projectplan kan leiden tot de toename van watervogels en daarmee tot een verhoging van een bestaand risico op besmetting en verspreiding van het vogelgriepvirus. Dit betekent volgens de voorzieningenrechter niet dat de besluiten moeten worden geschorst. In dit specifieke geval wegen de belangen van verweerders zwaarder. Verweerder heeft belang bij een spoedige uitvoering van de werkzaamheden, met het oog op de verwezenlijking van de doelen over waterveiligheid en natuurbeheer en op afronding van de werkzaamheden voor de start van het hoogwaterseizoen, waarbij ook financiële belangen een rol spelen.

Ontbreken definitie voorgevel – ECLI:NL:RVS:2021:1547

De Afdeling overweegt dat er gekeken moet worden naar de feitelijke situatie als er een definitie van het begrip “voorgevel” in het bestemmingsplan ontbreekt. In deze zaak mistte ook een dergelijke definitie. Om de feitelijke situatie te schetsen heeft de Afdeling de plaats van de voordeur, het huisnummer en de brievenbus als relevante factoren geacht en de oostgevel als voorgevel beschouwd. Het is voor de beoordeling niet relevant dat de oostgevel grenst aan niet openbaar toegankelijk gebied.

Invorderen slagboomgegevens – ECLI:NL:RVS:2021:1514

Een toezichthouder is volgens de Afdeling bevoegd om met toepassing van artikel 5:17 van de Awb inzage te vorderen van de slagboomgegevens ten behoeve van een onderzoek naar permanente bewoning van een recreatiepark. Het betekent niet dat er geen sprake is van zakelijke gegevens of bescheiden als in artikel 5:17 van de Awb als het gebruik van de slagboom onverplicht is en er automatisch een registratie wordt bijgehouden. De gegevens van de slagboom kunnen echter alleen worden gezien als aanwijzing dat een persoon een recreatiewoning permanent bewoond. Dat de appellant veelvuldig bij de recreatiewoning aanwezig is geweest, sluit volgens de Afdeling niet uit dat appellant elders zijn hoofdverblijf had.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Gepubliceerd op jul 19, 2021 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving