Actualiteiten omgevingsrecht – week 29

Evenredigheid bij de sluiting van een woning; de aanwezigheid van een minderjarige. (ECLI:NL:RVS:2020:1682)

De burgemeester heeft de bevoegdheid om een woning te sluiten in het geval in de woning drugs wordt aangetroffen welke in beginsel bedoeld zijn voor de verkoop, aflevering of verstrekking. Op grond van vaste jurisprudentie is hiervan sprake als tenminste 0,5 g harddrugs wordt aangetroffen. Elke gemeente heeft beleid dat de burgemeester de bevoegdheid geeft om de woning dan voor een x aantal maanden te sluiten. Alvorens over te gaan moet de burgemeester afwegen of er ook nog bijzondere omstandigheden zijn. De ABRS oordeelt dat de aanwezigheid van minderjarige kinderen op zichzelf geen bijzondere omstandigheid is. Wel kan de aanwezigheid van minderjarige kinderen tezamen met andere omstandigheden maken dat de burgemeester niet in redelijkheid van zijn bevoegdheid gebruik kan maken. In dit geval was de burgemeester niet op de hoogte van de aanwezigheid van een minderjarig kind in de woning op het moment dat hij zijn besluit nam. De burgemeester heeft dit dan ook niet meegewogen. De Afdeling oordeelt daarom dat de burgemeester onvoldoende heeft getoetst of de sluiting van de woning evenredig is ten opzichte van het belang van het kind. Hierdoor is er een motiveringsgebrek.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op jul 21, 2020 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving