Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 3 | 2023

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Matiging bestuurlijke boete na legalisatie (ECLI:NL:RVS:2023:189)

Het college van de gemeente Amsterdam legde een eigenaar van een woning een boete op wegens het zonder vergunning opdelen van een zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte. Ter discussie bij de Afdeling staat of de boete moet worden gematigd omdat er inmiddels een omzettingsvergunning is verleend.

 

Anders dat de rechtbank heeft geoordeeld komt de Afdeling tot de conclusie dat er omstandigheden zijn die matiging van de boete rechtvaardigen. De boete is opgelegd naar aanleiding van een adrescontrole en er was dus geen sprake van overlast. Gelijktijdig met de oplegging van de boete gaf het college de mogelijkheid om de situatie te legaliseren door middel van het aanvragen van een omzettingsvergunning. In de vervolgens verleende omzettingsvergunning stelt het college dat de omzetting van de woning naar onzelfstandige woonruimten de schaarste op de woningmarkt terugdringt. Nu er geen sprake was van overlast en er geen negatief effect is uitgegaan van de overtreding op de leefomgeving en de woonruimtevoorraad is een matiging van de boete terecht. De Afdeling matigt de boete met 50%.

Postbezorging handhavingsbeschikking vakantiewoning (ECLI:NL:RVS:2023:162)

Het college van de gemeente Beuningen legde aan de eigenaar van een vakantiewoning een last onder dwangsom op. De last had tot doel om het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bestaande uit het (laten) gebruiken van het perceel en de daarop aanwezige opstallen voor huisvesting van personen die daarvandaan naar hun werk gaan en/of gebruiken als centrum van hun sociaal maatschappelijk leven, te beëindigen en beëindigd te houden.

Het tegen het besluit gemaakte bezwaar is door het college niet-ontvankelijke verklaard omdat het te laat was ingediend. De rechtbank volgde het college niet in deze conclusie en verklaarde het beroep gegrond en vernietigde het besluit. Het college is in hoger beroep opgekomen tegen de uitspraak van de rechtbank.

Het college verstuurde de last zowel per gewone post als aangetekend. Uit de Track & Trace geschiedenis bleek dat het aangetekende poststuk niet was opgehaald door de overtreder. Volgens vaste jurisprudentie komt het risico van het niet ophalen van een poststuk voor rekening van de geadresseerde. Geconcludeerd moet daarom worden dat het besluit op de juiste wijze bekend is gemaakt.

Vaststaat dat het besluit op juiste wijze bekend is gemaakt op 15 juli 2020 en dat de bezwarentermijn eindigde op 26 augustus 2020. Het bezwaarschrift is echter ontvangen op 17 september. Is deze termijnoverschrijding verschoonbaar? Overtreder in kwestie stelt dat hij op dat moment in het buitenland verkeerde en het college ook de mogelijkheid had om het besluit per e-mail te versturen. De rechtbank oordeelde eerder dat het feit dat er sprake was van een besluit met een belastend karakter, de bekendheid van het college met de problemen van de postbezorging op het recreatiepark en het langdurig verblijf van overtreder in het buitenland dat de termijnoverschrijding verschoonbaar was. De Afdeling volgt echter het college in hoger beroep.

De Afdeling overweegt dat uit artikel 2:14, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht volgt dat een bestuursorgaan een besluit elektronisch kan verzenden zolang de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is. Een bestendige e-mailpraktijk kan maken dat ervan mag worden uitgegaan dat iemand langs elektronische weg bereikbaar is. Overtreder in kwestie heeft echter niet verzocht om het besluit per e-mail aan hem te verzenden. Ook is niet gebleken van een bestendige e-mailpraktijk tussen overtreder en het college. Het college hoefde het besluit dan ook niet per e-mail aan overtreder te verzenden, nog daargelaten of het college het besluit wel per e-mail aan overtreder had moeten zenden als hij daarom had verzocht. Het feit dat het college wel aan andere bewoners van het vakantiepark het besluit op verzoek per e-mail heeft toegestuurd maakt dit niet anders. Zij hebben hier immers ook expliciet om verzocht.

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op jan 24, 2023 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving