Actualiteiten omgevingsrecht – week 3

Wet- en regelgeving

  • Wijzigingswet Wet open overheid

In behandeling bij de TK met Parlementairnummer 35112.

De Wet open overheid (hierna: Woo) wil een transparante en actief openbaar makende overheid. Dat doel blijft ongewijzigd. Het bleek echter dat er zorgen bij overheden bestonden over de interpretatie, uitvoerbaarheid en kosten van het wetsvoorstel. De initiatiefnemers zijn van oordeel dat de door hen gewenste (cultuur)verandering niet zal worden bereikt als overheden zelf twijfels hebben over deze aspecten van de wet. Met deze wijzigingswet worden daarom onduidelijkheden in de Woo verhelderd, wordt een aantal inhoudelijke wijzigingen voorgesteld en wordt een aantal technische verbeteringen geformuleerd. Het doel van de Woo blijft ongewijzigd. Het is en blijft belangrijk dat er een cultuurverandering ten aanzien van de omgang met informatie plaatsvindt bij de overheid. Wel wordt de wet nu verduidelijkt en de uitvoerbaarheid verbeterd. Hiermee is steun voor het gewijzigde wetsvoorstel gevonden bij zowel de Rijksoverheid als bij de decentrale overheden.

Jurisprudentie

De raad heeft geweigerd een vvgb te verlenen, omdat er in de betrokken omgeving al te weinig parkeerplaatsen zijn en door het project zullen nog meer parkeerplaatsen verdwijnen. De Afdeling oordeelt dat de raad dit niet aan de weigering ten grondslag had kunnen leggen. Van belang is dat een project op eigen terrein in voldoende parkeerplaatsen voorziet. De beoogde ontwikkeling zal niet leiden tot toename van parkeertekort. De aanvrager van de vergunning is niet gehouden om het bestaande parkeertekort op te lossen.

Betoog t.a.v. maatschappelijke uitvoerbaarheid houdt hier in dat voldoende maatschappelijk draagvlak ontbreekt. De enkele omstandigheid dat voor het plan geen maatschappelijk draagvlak bestaat, betekent niet dat het plan niet overeenstemt met een goede ruimtelijke ordening. Bij de maatschappelijke uitvoerbaarheid moet de raad bij de keuze van een bestemming een afweging maken van alle belangen die daarbij betrokken zijn. De raad heeft daarbij beleidsruimte. De voor- en nadelen van alternatieven dienen in die afweging te worden meegenomen.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op jan 16, 2019 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving