Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 31 | 2022

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Aanwezigheid van hennepkwekerij in pand is onvoldoende voor aanname slecht levensgedrag (ECLI:NL:RVS:2022:2247)
Op grond van artikel 8 van de Drank- en Horecawet mag een leidinggevende van een horecabedrijf niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn. Deze eis strekt ertoe het belang van de veiligheid, de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de omgeving van het horecabedrijf te waarborgen. Bij de invulling van de eis over het slecht levensgedrag komt de burgemeester beoordelingsvrijheid toe. Na de uitspraak van de Afdeling inzake Loon op Zand (ECLI:NL:RVS:2022:1493) weten we dat de feiten en omstandigheden die meegewogen worden in het oordeel over het levensgedrag van de vergunningaanvrager relevant moeten zijn voor de exploitatie van het horecabedrijf. De Afdeling verwees in deze uitspraak naar het specialiteitsbeginsel zoals dat is neergelegd in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Nog even in herinnering: de motivering van de burgemeester moet aan een aantal eisen voldoen. Ten eerste moet de burgemeester motiveren waarom de feiten en omstandigheden die aan zijn oordeel ten grondslag in dat concrete geval relevant zijn voor de exploitatie van een horecabedrijf. Ten tweede moet de burgemeester motiveren hoe de betrokkene vooraf had kunnen weten dat hij, gezien die feiten en omstandigheden, niet aan die voorwaarde voldoet. Geringe feiten en omstandigheden die te maken hebben met het levensgedrag mogen op zichzelf bezien niet leiden tot een weigering van een vergunning. Feiten en omstandigheden die wel kunnen leiden tot het oordeel dat de aanvrager van slecht levensgedrag is, mogen niet gedurende een onredelijk lange periode in de weg blijven staan aan verlening van de gevraagde vergunning. De burgemeester moet daarom ook motiveren waarom de feiten en omstandigheden waarop hij zijn weigering baseert niet gering zijn en waarom zij, ondanks een bepaald tijdsverloop, nog steeds iets zeggen over de betrouwbaarheid van betrokkene om een horecabedrijf op verantwoorde wijze uit te oefenen.

De vraag was (en is) natuurlijk wat de gevolgen zijn voor de praktijk van vergunningverlening, de beoordeling door burgemeesters en de toetsing door de Afdeling. Door de burgemeester van Nijmegen was een Drank- en Horecavergunning geweigerd op grond van onder andere het feit dat in het pand van aanvrager een hennepkwekerij was aangetroffen. Ter zitting verklaart de burgemeester dat de hennepkwekerij het voornaamste antecedent voor aan te nemen dat er sprake is van slecht levensgedrag en derhalve de vergunning te weigeren.

De Afdeling kan zich voorstellend dat betrokkenheid bij een hennepkwekerij een antecedent is dat leidt tot het standpunt dat een leidinggevende van een horecabedrijf van slecht levensgedrag is en dat op grond daarvan een vergunning moet worden geweigerd. Echter de enkele omstandigheid dat aanvrager als overtreder is aangemerkt omdat in zijn pand een hennepkwekerij is aangetroffen, kan echter niet de conclusie worden verbonden dat hij van slecht levensgedrag is. De burgemeester zal aannemelijk moeten maken dat aanvrager ook daadwerkelijk betrokken is geweest bij de hennepkwekerij. Het enkele verwijt dat, zoals gebruikelijk is in ‘Damocleszaken’, dat aanvrager onvoldoende toezicht heeft gehouden op zijn pand maakt niet dat het aannemelijk is dat hij ook betrokken is geweest bij de hennepkwekerij. Nu de burgemeester geen nadere motivering op dit punt heeft gegeven, is niet aannemelijk gemaakt dat de aanvrager ook betrokken was bij de hennepkwekerij. Voorts merkt de Afdeling op dat ook niet gemotiveerd is hoe aanvrager had kunnen weten dat hij, gelet op de hem tegengeworpen feiten, van slecht levensgedrag is en dat dit tot gevolg zou hebben dat zijn vergunning geweigerd zou worden. Hiermee wordt niet voldaan aan het evidentiecriterium. De Afdeling oordeelt dan ook dat het besluit niet berust op een deugdelijke motivering en verklaart het hoger beroep gegrond.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Medior Casemanager Wabo
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op aug 10, 2022 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving