Actualiteiten omgevingsrecht – week 31

Jurisprudentie

Artikel 8 EVRM: respect voor woning (ECLI:NL:RVS:2019:2638)

De gemeente Wassenaar verleent in het kader van een renovatieproject een omgevingsvergunning voor de sloop van de bijgebouwen bij vijf huurwoningen. Een van de bewoners van deze woningen, een huurder, is het niet eens met de vergunningverlening en gaat hiertegen in bezwaar en beroep.

Hij voert in hoger beroep bij de ABRS (o.a.) aan dat de rechtbank niet heeft onderkend dat de vergunningverlening in strijd zou zijn met artikel 8 EVRM. Artikel 8, eerste lid, van het EVRM luidt:” Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.” De verleende omgevingsvergunning zou een inbeuk op het respect voor zijn woning betekenen. Immers als de door hem gehuurde berging wordt gesloopt, kan hij daarvan geen gebruik meer kan maken.

De ABRS stelt dat na de sloop van de door bewoner gehuurde berging er een nieuwe berging zal worden teruggebouwd die door hem kan worden gebruikt. Voor een geslaagd beroep op het recht op respect voor woning zoals neergelegd in artikel 8, eerste lid, van het EVRM, is vereist dat een ongerechtvaardigde inbreuk wordt gemaakt op dit recht. Volgens de ABRS levert de beoogde sloop en het feit dat er dan geen gebruik meer gemaakt kan worden van de berging niet een dergelijke inbreuk op. Daarbij is van belang dat blijkens de slooptekening de te slopen berging niet toegankelijk is vanuit de woning zelf en als zodanig ook geen deel uitmaakt van de gehuurde woning.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op aug 19, 2019 en geschreven door:
Guido Duijvestijn

Guido Duijvestijn

Juridisch Adviseur Omgevingsrecht & Adviseur Ruimtelijke Ordening

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving