Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 32 | 2022

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Afwijken van de beginselplicht tot handhaving (ECLI:NL:RVS:2022:2306)

Bij besluit van 13 maart 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Helmond appellant onder oplegging van een dwangsom gelast de veranda aan de zijgevel te verwijderen. Daarnaast dient appellant de erfafscheiding te verlagen tot een hoogte van 1 meter. Appellant is huurder van zowel de woning als een deel van de gronden naast het perceel. Op deze gronden rust de bestemming ‘Verkeer – Verblijfsgebied’. De gronden zijn eigendom van de gemeente Helmond.

Beginselplicht tot handhaving
Bij overtreding van een wettelijk voorschrift dient het bestuursorgaan dat bevoegd is, gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom op te leggen. In bijzondere omstandigheden, zoals concreet zicht op legalisatie of strijdigheid met het evenredigheidsbeginsel, kan een bestuursorgaan worden gevraagd om niet handhavend op te treden. Appellant voert aan dat het college had moeten afzien van handhavend optreden.

Concreet zicht op legalisatie
Appellant betoogt allereerst dat concreet zicht op legalisatie bestaat, omdat er een omgevingsvergunning kan worden verleend voor de in strijd met de bestemmingsplan gebouwde veranda en erfafscheiding. Uit een eerdere uitspraak van de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2019:3723) vloeit echter voort dat voor het bestaan van een concreet zicht op legalisatie, ten minste vereist is dat een aanvraag voor een dergelijke omgevingsvergunning eerder is ingediend. Appellant heeft nagelaten een omgevingsvergunning aan te vragen, waardoor er geen sprake kan zijn voor concreet zich op legalisatie. Het betoog slaagt niet.

Gelijkheidsbeginsel
Appellant betoogt daarnaast dat het college in strijd met het gelijkheidsbeginsel heeft gehandeld door handhavend op te treden. Hij verwijst daarbij naar vergelijkbare bouwwerken op andere percelen in de woonwijk. Volgens appellant biedt de verkeersbestemming die op de gronden rust, onvoldoende grond om handhavend op te treden. De Afdeling stelt vast dat op de andere percelen hetzelfde bestemmingsplan van toepassing is. Echter rust op die percelen slechts een woonbestemming en geen verkeersbestemming. Daarnaast verschillen de betreffende bouwwerken zodanig in hun ruimtelijke uitstraling, dat volgens de Afdeling geen sprake is van gelijke gevallen. Het betoog slaagt niet.

Evenredigheidsbeginsel
Appellant betoogt tevens dat handhavend optreden onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen. Het afbreken van de veranda leidt, in het bijzonder vanwege de kosten van de bouw, tot onevenredige schade voor hem. De Afdeling is van mening dat het college het handhavend optreden zwaarder mocht laten wegen dan de financiële belangen van appellant. Het risico voor het bouwen zonder de daartoe benodigde vergunning komt appellant immers toe. Het betoog slaagt niet.

Vertrouwensbeginsel
Appellant betoogt tot slot dat het college in strijd met het vertrouwensbeginsel heeft gehandeld, omdat een gemeentelijke ambtenaar zou hebben toegezegd dat de veranda en de erfafscheiding zonder vergunning mochten worden opgericht. De Afdeling overweegt dat appellant dit niet aannemelijk heeft gemaakt, nu er geen bewijs is geleverd en het college dit uitdrukkelijk heeft tegengesproken. Het betoog slaagt wederom niet.

Conclusie hoger beroep
Gelet op voorgaande is de Afdeling van mening dat het college handhavend heeft mogen optreden. Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Medior Casemanager Wabo
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op aug 17, 2022 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving