Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 34 | 2021

Jurisprudentie Omgevingsrecht

 

Welstandsadvies onzorgvuldig tot stand gekomen – ECLI:NL:RVS:2021:1919

Appellant heeft een conceptaanvraag ingediend voor het toevoegen van een bouwlaag op een gebouw. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit had destijds geoordeeld dat het plan voldeed aan de redelijke eisen van welstand. Appellant heeft vervolgens een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit oordeelt dat de omgevingsvergunning aanvraag in strijd is met de redelijke eisen van welstand. De omgevingsvergunning wordt om deze reden geweigerd. Volgens de Afdeling mag het college van B&W op het advies van de welstandcommissie afgaan nadat is nagegaan of het advies op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Het volgen van het advies van een welstandcommissie behoeft in beginsel geen nadere toelichting, tenzij er aanknopingspunten zijn dat het advies op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. De Afdeling oordeelt dat het advies niet zorgvuldig tot stand is gekomen, omdat niet duidelijk is waarom het voorgaande positieve advies onjuist was. De Afdeling is van mening dat het college van B&W onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van inzicht is veranderd en dat de weigering van de aanvraag in strijd is met art. 7:12 Awb.

Aanvraag voor vergunning aanbieden fietstaxi terecht geweigerd – ECLI:NL:RVS:2021:1910

Het college van B&W heeft een vergunning voor het aanbieden van alternatief persoonsvervoer afgewezen. Appellant wil deze vergunning gebruiken voor het aanbieden van vervoer door middel van een fietstaxi. De vergunning is geweigerd op grond van art. 2:51 van de APV van gemeente Amsterdam. Dit artikel heeft het doel om de druk op de openbare ruimte te verminderen en de overlast die gepaard gaat met het aanbieden van alternatief persoonsvervoer te verminderen. De Afdeling oordeelt dat het verbieden van het aanbieden van dergelijk persoonsvervoer op of aan de weg bijdraagt aan de genoemde doelstelling. Uit onderzoek is gebleken dat fietstaxi’s voornamelijk worden gebruikt als toeristische attracties en inwoners ervaren hier veel overlast van. Volgens appellant is het verbod in strijd met het evenredigheidsbeginsel. De Afdeling volgt appellant niet en oordeelt dat het algemeen belang van leefbaarheid en een evenwichtige verdeling van de openbare ruimte in redelijkheid zwaarder wegen dan het belang van ondernemers om hun diensten op of aan de weg te kunnen aanbieden.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Bekijk ook onze juridische vacatures:

– Jurist Omgevingsrecht

– Jurist Handhaving

– Casemanager Wabo

Gepubliceerd op aug 30, 2021 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving