Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 35 | 2023

Plaatsing van bouwwerken zonder omgevingsvergunning (ECLI:NL:RVS:2023:3294)

Het college van de gemeente Bladel treedt handhavend op tegen de eigenaar van een perceel wegens het plaatsen van bouwwerken zonder omgevingsvergunning. Daarnaast zijn de bouwwerken in strijd met het geldende bestemmingsplan. Na het aflopen van het begunstigingstermijn is geconstateerd dat de bouwwerken niet verwijderd zijn en de gemeente daarom is overgegaan tot het invorderen van de dwangsommen. De gemeente heeft daarbij geweigerd de begunstigingstermijn van de lasten onder dwangsom te verlengen.

De overtreder is het hier niet mee eens en stelt dat de verzoeker tot handhaving geen rechtstreeks belang had en dus niet toegelaten mocht worden in de procedure. De rechtbank stelt dat alhoewel de verzoeker om handhaving op een geruime afstand woont, hij toch als belanghebbende kan worden aangemerkt. De verzoeker om handhaving is namelijk mede-eigenaar geworden van een aangrenzend perceel. Daarnaast geeft de overtreder aan dat er geen sprake is van een overtreding aangezien de objecten niet als bouwwerken kunnen worden aangemerkt. De rechtbank stelt dat de objecten op het perceel wel bouwwerken zijn omdat deze een bepaalde functie beoefenen en ter plaatse functioneren.

De Afdeling geeft aan dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat de verzoeker om handhaving een belanghebbende is. Dat de verzoeker om handhaving een woonadres heeft wat op geruime afstand ligt van het perceel, doet niets af aan het feit dat hij mede-eigenaar is van een aangrenzend perceel. Het mede eigenaarschap van het aangrenzende perceel maakt de verzoeker om handhaving belanghebbende.

Daarnaast stelt de Afdeling dat hoewel het begrip ‘bouwwerk’ niet in de Wabo is beschreven, de Wabo zich wel aansluit bij dat onder de Woningwet wordt aangeduid. Daarin staat dat “elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren”. De objecten van de perceel eigenaar zijn allen van enige omvang, direct of indirect bedoeld om ter plaatse te functioneren. De objecten kunnen daarom als bouwwerken worden aangemerkt.

jurisprudentie omgevingsrecht,omgevingsrecht,overgangsrecht,vergunning

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op sep 28, 2023 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving