Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 35 | 2021

Jurisprudentie Omgevingsrecht

 

Wintersluiting heeft geen invloed op stikstofdepositie – ECLI:NL:RVS:2021:1969

Het college van B&W van gemeente Steenwijkerland heeft een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een hotel gewijzigd ten aanzien van de activiteit bouwen. Appellanten komen hiertegen in beroep en betogen dat de stikstofdepositie op onjuiste wijze is berekend. Volgens hen zou de wintersluiting van het hotel en daarmee het niet-gebruiken van een gasgestookte verwarming moeten worden meegenomen in de berekening. De Afdeling verwerpt deze grond. Volgens de Afdeling heeft de wintersluiting invloed op de stikstofuitstoot, maar dat betekent niet dat het daarmee een beschermende maatregel is. De wintersluiting heeft niet als doel de schadelijke gevolgen van het plan te verminderen. Het is een enkel kenmerk van de exploitatie van het hotel.

 

Geen invordering van verbeurde dwangsom bij meetfout – ECLI:NL:RVS:2021:1962

Appellanten hebben een invordering van verbeurde dwangsom ontvangen, omdat ze niet hebben voldaan aan de last om een bloembak te verwijderen en een hekwerk te verwijderen of te verlagen tot 1 meter hoogte. Appellanten hadden ten tijde van het verlopen van de termijn enkel voldaan aan twee van de drie lasten. Zij betogen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor het college van B&W af had moeten zien van invordering van de dwangsom. Zij motiveren dat ze in de veronderstelling waren dat ze aan alle lasten hadden voldaan, maar dat door een meetfout per ongeluk niet aan de last om het hek te verlagen is voldaan. De Afdeling oordeelt dat aan de invordering van verbeurde dwangsommen een zwaar gewicht moet worden toegekend, maar dat er in dit geval toch sprake is van een bijzondere omstandigheid om van invordering van de verbeurde dwangsom af te zien. Hierbij is van belang dat appellanten na het ontdekken van de meetfout, direct het hek alsnog hebben verlaagd naar 1 meter. Hieruit blijkt dat appellanten het voornemen hadden om aan alle lasten te voldoen.

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Gepubliceerd op sep 6, 2021 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving