Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 38 | 2022

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Een dwangsom bij vergunningverlening van rechtswege (ECLI:NL:RVS:2022:2729)

Het college van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft niet tijdig besloten op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding. Om deze reden is de vergunning van rechtswege verleend. De appellant stelt dat het college daarom een dwangsom verschuldigd is (artikel 4:17 Awb). Volgens de rechtbank is dit niet aan de orde. Een bestuursorgaan kan geen dwangsom verbeuren bij besluiten die van rechtswege worden gegeven als niet tijdig is beslist (artikel 4:20a lid 2 Awb).
Daarnaast stelt de appellant dat het college hem een dwangsom dient te betalen, omdat de van rechtswege verleende vergunning niet tijdig bekend is gemaakt. Volgens hem is zijn e-mail aan het college aan te merken als een ingebrekestelling. De rechtbank is onterecht niet ingegaan op dit punt.

De Afdeling haalt artikel 4:20d Awb aan. Hieruit blijkt dat een bestuursorgaan een dwangsom kan verbeuren als de vergunning van rechtswege niet binnen twee weken bekend wordt gemaakt. De aanvrager moet het bestuursorgaan wel in gebreke stellen. Uit een eerdere uitspraak van de Afdeling blijkt dat een belanghebbende het bestuursorgaan hiermee aanspoort om alsnog een besluit te nemen. Hierbij moet de stelling dat het bestuursorgaan niet tijdig op de aanvraag heeft beslist voldoende duidelijk zijn, alsmede de aanvraag waarop de ingebrekestelling betrekking heeft (ECLI:NL:RVS:2014:4682).
In dit geval heeft de Afdeling vastgesteld dat de van rechtswege verleende omgevingsvergunning niet binnen twee weken bekend is gemaakt. Voorts heeft de appellant ruim na deze termijn een e-mail verzonden naar het college. Uit dat bericht bleek duidelijk dat het college gevraagd werd om spoedig een besluit te nemen. Ook werd aangegeven dat het om een ingebrekestelling ging. De Afdeling oordeelt dat de e-mail van de appellant naar de tekst en de strekking daarvan moet worden aangemerkt als een ingebrekestelling en het college een dwangsom verbeurt aangezien de verleende vergunning niet tijdig bekend is gemaakt.

 

Exceptieve toetsing bestemmingsplan (ECLI:RVS:2022:2712)

Het college van de gemeente Amsterdam heeft een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een voetgangersbrug over het water. Dit in het kader van een goede ontsluiting bij de transformatie van een bedrijventerrein naar woon-werkomgeving. Een omwonende met een ligplaatsvergunning voor zijn varend woonschip is het niet eens met de realisatie van de brug. Hiertoe voert hij aan dat de omgevingsvergunning niet getoetst had mogen worden aan het vigerende bestemmingsplan, omdat hier geen deugdelijk advies met betrekking tot scheepvaart aan ten grondslag is gelegd. De voorzieningenrechter van de Afdeling stelt vast dat hij daarmee exceptieve toetsing van het bestemmingsplan beoogt.
Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling blijkt dat het beperkt mogelijk is om de bestemmingsplanregeling aan de orde te stellen in een procedure tegen een verleende omgevingsvergunning. De toetsing gaat in dat geval immers niet zo ver als de toetsing bij de beoordeling van beroepen tegen een vastgesteld bestemmingsplan. Enkel wanneer een bestemmingsplanregeling evident in strijd blijkt te zijn met hogere regelgeving, wordt die regeling onverbindend geacht of buiten toepassing gelaten. Hierbij geldt dat de hogere regelgeving zodanig concreet moet zijn dat deze bij uitzondering geschikt is voor toetsing.  (ECLI:NL:RVS:2020:520). In dit geval wordt het aangevoerde nautisch advies niet gezien als evident in strijd met hogere regelgeving.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op sep 29, 2022 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving