Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 38 | 2021

Jurisprudentie Omgevingsrecht

 

Ten onrechte geen bouwvlak toegekend – ECLI:NL:RVS:2021:2056

Appellanten betogen dat ten onrechte geen bouwvlak is toegekend aan hun perceel. Op dit perceel staat een stal, vindt opslag plaats en is erfverharding aangelegd. Het perceel wordt gebruikt voor het hobbymatig houden en aflammeren van schapen. Het perceel heeft de bestemming ‘agrarisch’. In het verleden is al een bouwvergunning afgegeven voor de stal. De Raad betoogt dat een agrarisch bouwvlak enkel kan worden toegekend aan een agrarisch bedrijf en hiervan is geen sprake. De Afdeling oordeelt dat het betoog van de Raad onjuist is. De vergunde stal had in het bestemmingsplan bestemd moeten worden. De Raad had zich wel in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het niet nodig is om zonder verdere beperking een agrarisch bouwvlak toe te kennen. De Raad heeft echter onvoldoende onderzocht en gemotiveerd waarom dit deel van de bebouwing van de stal niet door middel van een andere passende bestemming dan het toekennen van een bouwvlak als zodanig bestemd had kunnen worden.

 

Apart beleid voor kamerverhuur en woningsplitsing niet onredelijk – ECLI:NL:RVS:2021:2125

Appellant betoogt dat haar woon- en leefomgeving onevenredig wordt geraakt door de verlening van een omgevingsvergunning voor het kamergewijze verhuur van een woning. De woning zal gesplitst worden voor de verhuur van kamers aan studenten. Ze betoogt dat het verlenen van de omgevingsvergunning een onevenredige druk op het woon- en leefklimaat van de omgeving legt. Er had meegewogen moeten worden dat er sprake is van een smalle straat met veel verkeer. Bovendien wordt ze omringd door woningen die op kamergewijze verhuurd worden aan studenten. De Afdeling oordeelt dat kamerverhuur en woningsplitsing ruimtelijk relevante effecten zijn, waardoor het college van B&W beleid dient te maken. Het college van B&W heeft apart beleid voor kamerverhuur en voor woningsplitsing gemaakt, omdat de effecten van elkaar verschillen. Zo zijn de verkeers- en parkeereffecten verschillend, omdat studenten vaak niet over een auto beschikken. De Afdeling acht dit niet onredelijk. De Afdeling oordeelt dat er een voldoende afweging heeft plaatsgevonden.

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Gepubliceerd op sep 27, 2021 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving