Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 39 | 2021

Jurisprudentie Omgevingsrecht

 

Indienen omgevingsvergunning voor planschade – ECLI:NL:RVS:2021:2166

Appellant heeft een verzoek gedaan tot tegemoetkoming in de planschade die hij zou lijden door de inwerkingtreding van een nieuw bestemmingsplan. Op grond van het nieuwe bestemmingsplan zou het niet meer mogelijk zijn om zijn pluimveebedrijf uit te breiden. Het college van B&W heeft dit verzoek tot vergoeding van de planschade afgewezen, omdat de schade geen gevolg is van de in art. 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening genoemde zaken. De rechtbank heeft in eerste aanleg geoordeeld dat appellant eerst een omgevingsvergunning aan moet vragen en het besluit op deze aanvraag zal moeten afwachten. Appellant is van mening dat van hem niet kan worden gevergd dat hij een omgevingsvergunning aanvraagt, terwijl op voorhand duidelijk is dat deze zal worden afgewezen. Daarnaast lijdt hij nu al planschade, aldus appellant.

De Afdeling heeft eerder overwogen dat bij de maximale invulling van een bestemmingsplan een in dat bestemmingsplan opgenomen ontheffingsmogelijkheid buiten beschouwing moet worden gelaten en hetzelfde geldt voor een in dat bestemmingsplan opgenomen mogelijkheid om, bij omgevingsvergunning, af te wijken van regels van dat bestemmingsplan (ECLI:NL:RVS:2016:2582). Deze jurisprudentie heeft betrekking op een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade door een planologische wijziging van gronden van derden. Er is volgens de Afdeling geen aanleiding om daarover anders te oordelen in het geval waarin, zoals hier, de gestelde schade door een planologische wijziging op de gronden van de desbetreffende aanvrager is veroorzaakt. Appellant is dus in een planologisch nadeliger situatie is komen te verkeren door het bestemmingsplan. Maar dit leidt niet tot het door Appellant gewenste resultaat.

Lid 6 van art. 6.1 van de Wro moet zo worden begrepen dat het college van B&W van degene die om een tegemoetkoming in planschade verzoekt, kan worden verlangd dat deze zijn schade beperkt door een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. Het college van B&W kan het aanvragen van een dergelijke vergunning niet vergen als dit onredelijk belastend is. Het bedrag voor het aanvragen van de omgevingsvergunning is niet zodanig hoog dat er geoordeeld moet worden dat er van appellant niet kan worden gevergd dit op te brengen. Bovendien worden deze kosten vergoed, als de planschade wordt vastgesteld.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Gepubliceerd op okt 4, 2021 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving