Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 4 | 2022

Jurisprudentie Omgevingsrecht

 

Een ingetrokken gedoogbesluit toch onderdeel van afweging tot handhavend optreden (ECLI:NL:RVS:2022:249)

Het college constateert meerdere overtredingen op een perceel. Het college besluit om de overtredingen te gedogen. Tegen de gedoogbeslissing maakt de overtreder bezwaar. Het college besluit hierop het gedoogbesluit in te trekken en vervolgt het handhavingstraject. Appellante stelt in hoger beroep dat het college met de gedoogbeslissing de verwachting heeft gewekt dat het niet meer handhavend op zou treden. De Afdeling stelt dat, met verwijzing naar vaste jurisprudentie (ECLI:NL:RVS:2019:1356), het vertrouwensbeginsel niet zo ver strekt dat van een gedoogbeslissing niet kan worden teruggekomen. Ondanks dat het college het gedoogbesluit heeft ingetrokken, moet het het wel betrekken bij de overwegingen ten aanzien van het handhavingsbesluit. Nu het college dit in dit geval heeft gedaan, kan het gedoogbesluit van het college niet worden tegengeworpen.

 

Kadastrale perceelgrens of feitelijke perceelgrens leidend bij de beoordeling van een bouwperceel? (ECLI:NL:RVS:2022:254)

Hoe bepaalt een bestuursorgaan de omvang van een perceel? Is hierbij de kadastrale perceelgrens of de feitelijke perceelgrens leidend? Op grond van vaste jurisprudentie is bij de vaststelling van de omvang van een bouwperceel de actuele situatie bepalend. Hierbij wordt in beginsel uitgegaan van de kadastrale percelen. In afwijking van dit uitgangspunt kan een wijziging in de eigendomsverhouding van belang zijn voor de vraag of de omvang van een bouwperceel is gewijzigd. In deze zaak is in geschil of de kadastrale perceelgrens een juiste weergave is van de eigendomsverhouding, omdat de erfafscheiding (al 45 jaar) niet op de kadastrale perceelgrens staat. De Afdeling oordeelt dat de vraag of de kadastrale perceelgrens door verjaring is gewijzigd, een kwestie van privaatrechtelijke aard is. De Afdeling is niet bevoegd om daar over te oordelen. Nu hier civielrechtelijk (nog) geen uitsluitsel over is gegeven, moet aangenomen worden dat het kadastrale perceel nog steeds als actuele situatie heeft te gelden. Het college hoefde dus bij de beoordeling van het bouwplan niet uit te gaan van de feitelijke perceelgrens.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Bekijk ook onze juridische vacatures:

Ondernemende Jurist

Jurist Omgevingsrecht

Jurist Handhaving

Casemanager Wabo

Gepubliceerd op jan 31, 2022 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving