Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 40 | 2022

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Het relativiteitsvereiste en verweven belangen (ECLI:NL:RVS:2022:2876)

Het college van de gemeente Waadhoek heeft een omgevingsvergunning verleend om in afwijking van het bestemmingsplan een windturbine te vervangen en te vergroten. Omwonenden kunnen zich hier niet mee verenigen en zijn bang dat hun woon- en leefklimaat daardoor verslechtert. Zij wensen dat de verleende omgevingsvergunning wordt geschorst. Ze zijn bang dat met de realisatie van de windturbine een onomkeerbare situatie kan ontstaan. Hiertoe hebben zij bij de rechtbank een beroep gedaan op de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). Zij stellen dat het initiatief de weidevogels verstoort.

Het relativiteitsvereiste uit artikel 8:69a Awb speelt hierbij een rol. Op basis hiervan geldt dat de rechtsregel waarop omwonenden een beroep doen, bedoeld moet zijn om hun belangen te beschermen. De Wnb beoogt echter plant- en diersoorten, en daarmee het algemeen belang, te beschermen. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling geldt dat “een goede kwaliteit van de directe woon- en leefomgeving van de omwonenden zodanig verweven kunnen zijn met het algemeen belang, dat niet kan worden geoordeeld dat de Wnb kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van omwonenden”. Daarnaast blijkt uit de overzichtsuitspraak van de Afdeling over het relativiteitsvereiste dat de negatieve gevolgen voor vogels geen ruimtelijke uitstraling zullen hebben op de woningen, wanneer de afstand tussen de woningen en de windturbine groter is dan de ashoogte van deze windturbine. Het feit dat vogels meer in de omgeving van de woningen zullen voorkomen omdat zij anders slachtoffer kunnen worden van een aanvaring met de windturbine, is onvoldoende verweven met de belangen van omwonenden, inhoudende een goede kwaliteit van de directe leegomgeving (11 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2706, r.o. 10.67).

In dit specifieke geval concludeerde de Afdeling dat de afstand van de woningen van omwonenden tot de windturbine te groot is om te kunnen spreken van verwevenheid van belangen. Daarom bestaat er onvoldoende verband tussen het belang van omwonenden bij bescherming van hun woon- en leefklimaat en het belang van soortenbescherming uit dat de Wnb. De beroepsgrond slaagt daarom niet op basis van het relativiteitsvereiste en het verzoek om een voorlopige voorziening wordt afgewezen.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op okt 12, 2022 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving