Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 42 | 2021

Jurisprudentie Omgevingsrecht

 

Vervallen mogelijkheid huisvesting arbeidsmigranten is inconsistent – ECLI:NL:RVS:2021:2332

Westbrick kan zich niet verenigen met de beslissing van de raad om in het nieuwe bestemmingsplan de mogelijkheid tot de huisvesting van arbeidsmigranten op een bepaalde kavel te laten vervallen. Westbrick had een omgevingsvergunning aangevraagd voor de huisvesting van arbeidsmigranten, maar deze is geweigerd. Voorheen heeft een andere onderneming, genaamd NL Jobs, wel een omgevingsvergunning gekregen voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Ten tijde van het vergunnen van de kavel van NL Jobs voor de huisvesting van arbeidsmigranten, is er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Hierin was een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om slechts één bouwperceel ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten toe te laten. Kort voor de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de raad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het verlenen van een buitenplanse omgevingsafwijkingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan NL Jobs. De Afdeling is van oordeel dat het bij het plan geheel uitsluiten van de logiesmogelijkheid voor arbeidsmigranten, terwijl de raad kort ervoor een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven voor een omgevingsafwijkingsvergunning voor het logiesgebouw voor arbeidsmigranten aan NL Jobs, niet getuigt van consistentie. Dat volgens de raad ook Westbrick een omgevingsafwijkingsvergunning kan aanvragen, heft die consistentie niet op. Bij de vaststelling van het plan heeft de raad geen ruimtelijke afweging gemaakt of locaties al dan niet in aanmerking komen voor een bestemming die huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk maakt. Dat ten tijde van de vaststelling van het plan geen aanvraag van Westbrick voorlag, brengt niet mee dat dit niet aangewezen was. De raad was namelijk op de hoogte van de wensen van Westbrick. De Afdeling is, gelet op de inconsistente besluitvorming, van oordeel dat de raad niet in redelijkheid tot de keuze heeft kunnen komen om op het door Westbrick gekochte perceel geen logiesmogelijkheid voor arbeidsmigranten mogelijk te maken.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Bekijk ook onze juridische vacatures:

Ondernemende Jurist

Jurist Omgevingsrecht

Jurist Handhaving

Casemanager Wabo

Gepubliceerd op okt 25, 2021 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving