Actualiteiten omgevingsrecht – week 43

AbRS 10 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3273

De gemeente heeft handhavingsbeleid. In de uitvoering betekent dit dat de gemeente pas een voornemen tot een last oplegt na een derde overtreding, tenzij er sprake is van spoed. De termijn die hierdoor verstrijkt, mede gelet op het feit dat er sprake is van een handhavingsverzoek, maakt dat de gemeente eigenlijk de overtreding gedoogd. Dit beleid is onredelijk naar de verzoeker tot handhaving toe.

AbRS 10 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3274

Door het aantreffen van drugs in een woning mag de burgemeester Damoclesbeleid toepassen. Alvorens over te gaan tot sluiting van een woning dient de burgemeester alle omstandigheden van het geval te overwegen. Nu er hier niet sprake is van ingrijpende gevolgen voor de eigenaren was de burgemeester bevoegd tot sluiting van de woning gedurende drie maanden. Hierbij is ook overwogen dat de gemeente Maastricht een grensgemeente is en dus een aanzuigende werking heeft voor gebruikers.

AbRS 10 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3254

Appellant kan niet worden aangemerkt als belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 Awb. Het persoonlijke belang ontbreekt, omdat niet aannemelijk kan worden gemaakt dat appellant milieugevolgen ondervindt omdat hij op een afstand woont van 1400 m ten noordoosten van overslag- en mestverwerkingsbedrijf. Daarbij komt dat niet te herleiden is of de geuroverlast werkelijk bij overslag- en mestverwerkingsbedrijf vandaan komt. In de nabije omgeving van overslag- en mestverwerkingsbedrijf zijn namelijk ook andere mogelijk geurveroorzakende bedrijven gelegen.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op okt 25, 2018 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving