Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 45 | 2022

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Eén inrichting (ECLI:NL:RVS:2022:3213)

Een herensociëteit is eigenaar van een pand en verhuurt dit gedeeltelijk aan een exploitant van een catering- en zalenverhuurbedrijf. In het verleden is aan de eigenaar een maatwerkvoorschrift opgelegd op basis waarvan lagere geluidsgrenswaarden gelden voor geluid afkomstig van de installaties en de werkzaamheden en activiteiten in de inrichting. Nu heeft het college van de gemeente Utrecht een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van twee koelunits en twee verwarmingsunits op het dak van het pand. Volgens het college blijft de geluidsbelasting binnen de normen uit het maatwerkvoorschrift en kon de vergunning dus worden verleend.

Een omwonende kan zich hier niet mee verenigen. De angst bestaat dat de units voor geluidsoverlast zorgen. Ter onderbouwing wordt gesteld dat uit de geluidsonderzoeken onvoldoende is gebleken wat de geluidsbelasting van de keukenafzuiging van het cateringbedrijf is. Hierdoor heeft het college daar geen rekening mee gehouden bij vergunningverlening. Om deze reden staat het eerder opgelegde maatwerkvoorschrift in de weg aan de uitvoerbaarheid van de verleende omgevingsvergunning.
De rechtbank is het hier mee eens en is van oordeel dat het college daarom niet in redelijkheid heeft kunnen concluderen dat een goed woon- en leefklimaat is gewaarborgd als de units worden geplaatst.

De vraag is of beide bedrijven in het pand één inrichting vormen waarvoor het maatwerkvoorschrift is afgegeven. Ingevolge de Wet milieubeheer “worden als één inrichting beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen”.
De herensociëteit en het cateringbedrijf zijn in hetzelfde gebouw gevestigd en hebben een gemeenschappelijke ingang. Om deze reden is sprake van onmiddellijke nabijheid. Ook werden de voorzieningen in het pand gedeeld, waardoor technische en functionele binding bestaat. Niet is gebleken dat de herensociëteit zeggenschap heeft over het cateringbedrijf. Er kan daarom niet worden gesproken van eenzelfde onderneming. Om deze reden behoort het cateringbedrijf niet tot de inrichting en geldt het maatwerkvoorschrift niet voor dit bedrijf.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op nov 15, 2022 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving