Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 46 | 2021

Jurisprudentie Omgevingsrecht

 

Geen sprake van een kernrandzone – ECLI:NL:RVS:2021:2588

Het college van B&W heeft geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een schuilgelegenheid voor paarden naast een intensieve varkenshouderij, omdat het perceel niet in de kernrandzone ligt. Appellanten betogen dat het perceel wel in een kernrandzone ligt. De afdeling is van oordeel dat het college van B&W zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het perceel niet in de kernrandzone ligt. De kern van de buurtschap Holthees kenmerkt zich als stedelijk gebied door de bebouwing op korte afstand van elkaar, terwijl de bebouwing buiten de dorpskern in de westelijke richting steeds verder afneemt. In de directe omgeving van het perceel zijn bijvoorbeeld slechts enkele percelen met daarop een woning of andere bebouwing. De gronden in de directe omgeving kenmerken zich door een hoofdzakelijk agrarische functie. Dat er in de directe omgeving ook bebouwing is met een woon-, horeca- of recreatieve functie, doet er niet aan af dat de gronden in het gebied overwegend een agrarische functie hebben.

 

Inperken openingstijd terras redelijk – ECLI:NL:RVS:2021:2594

Appellant heeft een exploitatievergunning aangevraagd voor een horecabedrijf met een terras aan de gevel en een maatwerkterras aan het water. De burgemeester heeft deze exploitatievergunning verleend, maar heeft er voorschriften aan verbonden. Appellant mag het terras exploiteren, maar enkel tot 23.00 in de avond ter bescherming van het woon- en leefklimaat. Volgens appellant is de beperking van de openingstijd in strijd met de APV. In de APV is vastgesteld dat de burgemeester met zijn bevoegdheid om de openingstijd te beperken, niet lichtzinnig mag omgaan. De burgemeester heeft niet redelijkerwijs kunnen besluiten tot beperking van de openingstijd. Het terras leidt niet tot ernstige aantasting van het woon- en leefklimaat, aldus appellant. De Afdeling oordeelt dat de burgemeester de openingstijd van het terras in redelijkheid heeft kunnen beperken. De burgemeester heeft gekeken naar de aard en situering van het horecabedrijf, het karakter van de omgeving en de mogelijke bezoekersaantallen. De burgemeester heeft in aanmerking kunnen nemen dat het horecabedrijf een onderdeel is van een keten van speciaalbiercafés. De aard van het biercafé is daardoor anders dan het horecabedrijf dat voorheen in het pand was gevestigd. Het is aannemelijk dat een horecabedrijf dat zich specialiseert in speciaalbieren meer klanten zal trekken. Het is aannemelijk dat het risico op overlast daardoor groter wordt. Het horecabedrijf is bovendien gevestigd in een rustige woonbuurt.

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk onze juridische vacatures:

– Ondernemende Jurist

– Jurist Omgevingsrecht

– Jurist Handhaving

– Casemanager Wabo

Gepubliceerd op nov 21, 2021 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving